WITAM  -  na stronie internetowej

Witam na swojej stronie internetowej w której znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące mojej osoby i wykonywanej przeze mnie Pracy. Dzięki temu serwisowi będą Państwo na bieżąco informowani o tym co robię i co sądzę o najistotniejszych sprawach dla naszego regionu. 
Tych Państwa, którzy chcą zapoznać się z efektami mojej pracy parlamentarnej i działalności społecznej zapraszam do częstego zaglądania na tę stronę internetową.

 AKTUALNOŚCI - 2009 r.
  VII Kadencji Senatu RP

24.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w największej kolacji wigilijnej organizowanej dla osób ubogich i samotnych z Wałbrzycha. Odbyła się ona w restauracji hotelu Maria. Szacuje się, że w kolacji uczestniczyło nawet siedemset osób. W organizację zaangażowali się wałbrzyscy radni miejscy na czele z Renatą Wierzbicką. Wszystko zaplanowano tak, żeby goście poczuli się jak w domu. Były tradycyjne, świąteczne potrawy i wyjątkowa atmosfera. 


23.12.2009

 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Bogdanem Królem, prezesem stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu. Rozmowy dotyczyły dalszej współpracy oraz kierunków rozwoju stowarzyszenia. Senator otrzymał w prezencie książkę Kazimierza Brakonieckiego "W Bretanii". Książka została wydana z okazji Dni Bretanii w Olsztynie, Poznaniu i Wałbrzychu. 
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Maciejem Pajęckim - szefem działu obsługi użytkownika portalu nasza-klasa oraz Romanem Głodem - dyrektorem Zespołu Szkół Nr 8 w Wałbrzychu. Rozmowy dotyczyły przygotowań do konferencji "Bezpieczeństwo dzieci w sieci", która już po raz trzeci zostanie zorganizowana w Wałbrzychu. Planowany termin to koniec stycznia 2010 roku.


22.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystym spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach. Uroczystość uświetniło przedstawienie jasełek w wykonaniu dzieci z placówki, które wprowadziło uczestników spotkania w świąteczny nastrój. Podczas wigilii składano sobie życzenia, biesiadowano i kolędowano. Senator na ręce dyrektor szkoły przekazał 10 piłek do koszykówki, które zostaną wykorzystane już na najbliższych lekcjach wychowania fizycznego.


21.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na Spotkanie Opłatkowe organizowane przez Biskupa Świdnickiego Księdza Ignacego Deca, które odbyło się w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej. Spotkanie urozmaicił występ wałbrzyskiego chóru "Millenium", który pięknie zinterpretował tradycyjne polskie kolędy oraz przedstawił "Legendę o Pastuszku". Kolejny występ należał do podopiecznych wałbrzyskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy w humorystyczny sposób zaprezentowali Pastorałkę. Na koniec spotkania przemówił Biskup Ignacy dziękując wszystkim przybyłym i składając życzenia Bożonarodzeniowe. Następnie zostały wręczone wszystkim gościom opłatki, aby każdy mógł złożyć sobie życzenia. Po spotkaniu czekał na wszystkich poczęstunek z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami.


19.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na spotkanie wigilijne z wałbrzyskimi kombatantami ze Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koła Piaskowa Góra. Dzięki uprzejmości dyrektora placówki spotkanie to odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu. Uroczystość przebiegła w ciepłej, rodzinnej atmosferze, a jej kulminacyjnym momentem było podzielenie się opłatkiem wszystkich uczestników uroczystości: zarówno zaproszonych gości, jak i byłych żołnierzy. Uroczystość uświetnił występ Chóru Frankofonów.


16-17.12.2009
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w 46 posiedzeniu Senatu RP. Na spotkaniu poruszano następujące punkty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009, w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009.


15.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Na posiedzeniu zaprezentowano: 1) informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat przyczyn likwidacji Konsulatu Generalnego RP w Katanii; 2) sprawozdanie z tournée Teatru Ludowego po Syberii Wschodniej oraz prezentacja projektu "Pyza za Wielką Wodą"; 3) sprawozdanie z wizyty Marszałka Senatu RP wraz z delegacją w Argentynie; 4) sprawozdanie z udziału w jubileuszu 15-lecia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność" w Krasnodarze; 5) informacje o złożonych na 2010 rok wnioskach o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz propozycja harmonogramu posiedzeń komisji.


15.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył oraz zasiadał w komisji konkursowej, na najsmaczniejsze potrawy świąteczne. Konkurs Kultywowanie Tradycji Świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim odbył się w Czarnym Borze. Senator ufundował nagrodę specjalną, dla potrawy, która jego zdaniem posiadała wyjątkowe walory smakowe. W rywalizacji uczestniczyły gospodynie z całego powiatu. Jury najwyżej oceniło umiejętności kulinarne Teresy Wierzchowskiej i Ewy Fonfary z Golińska. Kolejne miejsca zajęli Zofia i Wiesław Sosnowscy z Jedliny-Zdroju, Wiesława Kocbuch i Urszula Kurow z Golińska oraz Wiesława i Lesław Pawłow z Głuszycy.

        
 
  


11.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z wałbrzyskimi olimpijczykami w Zamku Książ. Spotkanie zorganizowane zostało w związku z jubileuszem 90-lecia PKOl (Polski Komitet Olimpijski). Olimpijczycy otrzymali pamiątkowe tabliczki oraz materiały promocyjne. Zaproszenie przyjęli Radosław Romanik, Stanisław Grędziński, Mieczysław Młynarski, Stanisław Pawłowski, Marian Szeja, Dariusz Kozłowski, Krzysztof Krawczyk, Urszula Włodarczyk, Eugeniusz Skarupa, Stanisław Leja, Rafał Kaczor, Agnieszka Wieszczek - Kordus, Benedykt Augustyniak, Tadeusz Kruszelnicki, Janusz Hojka oraz Stanisław Szponar.

        


11.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk objął patronat honorowy oraz ufundował nagrody w corocznym Turnieju Przedsiębiorczości, który odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Turniej ten jest organizowany przez Fundację Edukacji Europejskiej i finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. W tym roku w Turnieju wzięło udział 15 szkół gimnazjalnych z całego powiatu wałbrzyskiego. III miejsce zdobyło Gimnazjum w Czarnym Borze, II miejsce Gimnazjum nr 1 w Boguszowie Gorcach, a I miejsce zdobyło Publiczne Gimnazjum nr 13 w Wałbrzychu.


09.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji Spraw Unii Europejskiej. Obradowano na temat: 1) wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego, 2) wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia, 3) projektu decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi o ujawnieniu i przekazywaniu USA komunikatów finansowych w celu realizacji programu zwalczania finansowania terroryzmu (TFTP - Terrorist Financing Tracking Program).  


8.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk zainaugurował cykl spotkań w powiecie wałbrzyskim pod tytułem "Tak! POlskiej wsi", związanych z programem Rozwoju Obszarów Wiejskich proponowanym przez Platformę Obywatelską. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat już realizowanych przedsięwzięć oraz planów dotyczących wsparcia mieszkańców gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich.

     


7.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w spotkaniu w Zamku Książ, organizowanym przez Toyotę Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu. Spotkanie było podsumowaniem i wyrazem podziękowania dla instytucji i firm za udaną współpracę. Na uwagę zasługuje fakt, iż wałbrzyska Toyota jest jednym z czołowych sponsorów Szkolnej Ligii Koszykówki TOYOTA Basket Liga.

 

4.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z wałbrzyskimi górnikami w dniu ich Święta. Obchody Barbórki uczczone zostały złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Wałbrzyskie Górnictwo w godzinach przedpołudniowych. Wieczorem w Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się tradycyjna karczma górnicza.

        


1-3.12.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w obradach Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej w Paryżu. Celem Unii Zachodnioeuropejskiej jest rozwijanie współpracy militarnej pomiędzy jej członkami. Obrady dotyczyły podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo kraju na arenie międzynarodowej.
ZUZE obraduje dwukrotnie w ciągu roku, w pierwszym tygodniu czerwca i grudnia. W jego skład wchodzą przedstawiciele parlamentów narodowych państw członkowskich UZE, delegowani jednocześnie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Członkami UZE są: Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Decyzje ZUZE mają charakter doradczy. Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej jest organem przedstawicielskim.


27.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w uroczystym otwarciu "schetynówki", czyli świeżo wyremontowanej ul. Podwale, której odbudowa trzyipółkilometrowej obwodnicy Podzamcza kosztowała prawie 6 mln zł. Połowę tej kwoty dał rząd, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W tym roku w Wałbrzychu z programu "schetynówek", oprócz Podwala, skorzystało Nowe Miasto. Odbudowana bowiem została ul. Piłsudskiego, co kosztowało ok.1 mln 135 tys. zł, a także ul. Wyszyńskiego - za prawie 900 tys. zł.

       


25.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na Jubileusz XX - lecia działalności Konfederacji Pracodawców Polskich. Organizacja przez dwadzieścia lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu ładu ekonomicznego i społecznego w naszym kraju. Konfederacja Pracodawców Polskich reprezentuje ponad 7000 firm na forum polskiego parlamentu, rządu oraz instytucji Unii Europejskiej. Podczas uroczystości, specjalnie z okazji tego Jubileuszu, zostały wręczone prestiżowe nagrody Konfederacji: "Wektory 20-lecia" i "Super Wektor 20-lecia". W ten sposób wyróżniono osoby, firmy oraz instytucje, które przez dwadzieścia lat skutecznie i aktywnie tworzyły klimat sprzyjający rozwojowi polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, stanowiąc dla innych wzór do naśladowania.  


25.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 82 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na posiedzeniu rozpatrywano następujące wnioski: w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, , dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich (przekształcenie), wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach wspólnotowych oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe.  


20.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony do wzięcia udziału w happeningu "Balony do nieba", który miał miejsce na wałbrzyskim rynku. Organizatorem imprezy z okazji 20-tej rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 w Wałbrzychu. Szkolny Samorząd Uczniowski przybliżył zgromadzonym na rynku ideę Konwencji oraz odczytał prawa dziecka. Podczas kulminacyjnej części happeningu uczniowie wypuścili balony z wypisanymi najważniejszymi prawami dziecka. Balony napełnione helem poszybowały w powietrze, by po chwili zniknąć za wysokimi kamienicami okalającymi rynek. 

       


19.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na obchody 45-lecia istnienia Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego. Na Jubileuszu Teatru odbyła się premiera "Zemsty" najpopularniejszej komedii Aleksandra Fredry, która nawiązuje do odległych początków działalności teatru. Spektakl ten już po raz trzeci gości w Wałbrzychu, stanowiąc swoisty łącznik między tradycją, a współczesnością ukazując zmiany jakie zaszły na przestrzeni czterdziestu pięciu lat. Po spektaklu nagrodzono wszystkich burzą braw i życzeniami. Na scenie przy wielkim torcie zgromadzili się pracownicy teatru, od aktorów do pionu technicznego. Nie zabrakło także dyrekcji: Danuty Marosz i Sebastiana Majewskiego, duetu który cierpliwie przyjmował kwiaty i listy gratulacyjne.

       


18-20.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 44 posiedzeniu Senatu RP. Na posiedzeniu debatowano nad Stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o izbach lekarskich, ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005r, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o grach hazardowych, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela itd., ….


13.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczak uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na posiedzeniu przedstawiono wnioski dotyczące: rozporządzenia Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego. Na końcu omówiono zasady współpracy Komisji Spraw Unii Europejskiej z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego w bieżącej kadencji.


12.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w XLIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha. Pod obrady poddano następujące uchwały: w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" (Antoni Malinowski, Takis Makandasis), w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" (Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej), w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie uchylenia Uchwały RMW z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów i inne. Przestawiono również ocena wyników finansowych spółek gminnych za lata 2007 i 2008 (MPK Sp. z o.o., MZB Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" Sp. z o.o., MZUK Sp. z o.o., "AQUA Zdrój" Sp. z o.o.).


11.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystych obchodach 91.Rrocznicy Odzyskania Niepodległości. W Wałbrzychu obchody rozpoczęły się o godzinie 9.30 zbiórką pocztów sztandarowych przy PWSZ im. Angelusa Silesiusa, tam również odsłonięto tablicę ku czci pomordowanych polskich profesorów wyższych uczelni Lwowa. O godzinie 10.30 przemaszerowano ulicami: Zamkową, Moniuszki do Kościoła pw. św. Aniołów Stróżów, gdzie o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta. O 12.30 odbył się przemarsz na Pl. Kościelny oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

        


10.11.2009
W restauracji Apropos odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Wałbrzyskiego Konkursu Pisania Listów - "Wakacyjny list do przyjaciela", którego organizatorami byli Senator Roman Ludwiczuk wraz z Kołem Przedsiębiorców, Monika Wybraniec - przewodnicząca Środowiskowego Koła Oświatowo - Kulturalnego i Służby Zdrowia oraz Renata Chruszcz - prezes Fundacji "Zielone Wzgórze". W ramach konkursu napłynęło ponad 120 prac, z pośród nich wybrano 22 autorów, którzy wraz z opiekunami zostali zaproszeni do restauracji na wręczenie nagród. Na każdego czekał dyplom wraz z podarunkiem, a na zwycięzców atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu muzycznego i komputerowego. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem przygotowanym przez uczniów koła teatralnego, podczas którego zaprezentowano fragmenty listów najwyżej ocenionych. Następnym punktem programu było wręczenie nagród specjalnych oraz nagród dla laureatów. Zostały przyznane cztery wyróżnienia. Dwa za oryginalną treść, które trafiły do Adama Tumidajewicza z PSP nr 30 i do Macieja Lazara z PSP nr 26 oraz dwie nagrody za wartość artystyczną dla Kacpra Masełko z PSP nr 30 i dla Agaty Gwóźdź z PSP nr 28. Nagrody główne przyznano w dwóch kategoriach.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Maria Wydro
II miejsce - Aleksandra Skrabska
III miejsce - Karolina Cieślak
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Agata Witkowska
II miejsce - Aleksandra Miękina
III miejsce - Igor Bryniarski
 
W trakcie wręczania nagród każda osoba krótko opowiadała o swoich wakacjch. Na dzieci czekał poczęstunek w postaci słodkości i owoców.

        


03.11.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 78 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na posiedzeniu debatowano nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, wnioskiem dotyczącym prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym. Senatorowie rozpatrzyli wnioski dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiające Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, decyzji Rady powierzającej Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, ustanawiający wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych.

Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Tematyką debaty były zagadnienia: informacja o projekcie "Panorama Literatury Polskiej" oraz informacja na temat inicjatywy dotyczącej I Światowego Polonijnego Kongresu Kultury Polskiej w 2010 roku.


30.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w Marszu Różowej Wstążki, który tradycyjnie odbywa się w październiku. Jest częścią prowadzonej od 11 lat Wielkiej Kampanii Życia, która popularyzować ma wiedzę na temat raka piersi i zachęcać do regularnego wykonywania badań USG i mammograficznych. Marsz ten organizowany jest przez Stowarzyszenie Amazonki oraz firmę Avon Cosmetics Polska.

          


27.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z prezydentem Łodzi - Panem Jerzym Kropiwnickim. Rozmowy dotyczyły spraw samorządowych oraz podsumowania organizacji Eurobasketu, podczas którego Łódź była jednym z 7 miast współorganizatorów.


23.10.2009
Roman Ludwiczuk Senator RP został zaproszony na obchody 40 - lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu. Placówka ta została uroczyście otwarta w 1969 i od tego roku podejmuje ona trud przygotowania kolejnych pokoleń. Ucząc zawsze z troską o ucznia, realizowała postulaty jakie niosły kolejne reformy oświatowe, opartą na poszanowaniu godności człowieka oraz na wiedzy wynikającej z doświadczenia


21.10.2009
Roman Ludwiczuk Senator RP został zaproszony na inaugurację roku akademickiego 2009/2010 Politechniki Wrocławskiej z filią w Wałbrzychu, która odbyła się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Następnie został wygłoszony wykład inauguracyjny. Po nim swoje umiejętności wokalne zaprezentował Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej "Akolada" z Wałbrzycha oraz Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej "Axion" z Legnicy.


20-22.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w kolejnym posiedzeniu Senatu RP. Senatowie przyjęli poprawki do: ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Senat przyjął bez poprawek: ustawę - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę o Policji, ustawę o pomocy społecznej, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.


20.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 76 posiedzeniu Komisji Spraw UE. Wystąpienie Senatora na Komisji związane było z wnioskiem dotyczącym decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi". Debatowano również na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia rady ustalającego uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. oraz wniosku dotyczącego decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę składających się z niej lub z niej wyprodukowanych.


20.10.2009

 • Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Prezydentem Wałbrzycha - Panem Piotrem Kruczkowskim spotkali się z Zastępcą Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad - Panem Tomaszem Rudnickiem. Rozmowy dotyczyły budowy wałbrzyskiej obwodnicy.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk z Prezydentem Wałbrzycha - Panem Piotrem Kruczkowskim spotkali się z Podsekretarzem w Ministerstwie Sportu - Panem Tomaszem Półgrabskim. Spotkanie dotyczyło rozpoczętej inwestycji budowy Aqua Parku przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Prezydentem Wałbrzycha - Panem Piotrem Kruczkowskim oraz Starostą Wałbrzyskim - Augustynem Skrętkowiczem spotkali się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Panem Tomaszem Siemoniakiem. Rozmowy dotyczyły rozważania możliwości wystąpienia przez gminę Wałbrzych o uzyskanie grodzkości.


19.10.2009
W hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczysta inauguracja III edycji Szkolnej Ligi Koszykówki Toyota Basket Liga 2009/2010. Na początku Renata Chruszcz Prezesa Fundacji "Zielone Wzgórze" przywitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał Roman Ludwiczuk Senator RP, który przedstawił gości, podziękował partnerom biznesowym oraz wręczył piłki szkołom na ten sezon rozgrywek. W kolejnej części uroczystości Roman Ludwiczuk razem z Piotrem Kruczkowskim - Prezydentem Miasta Wałbrzycha i Marcinem Steregą - zawodnikiem Górnika Wałbrzych otworzyli ligę symbolicznym rzutem piłki do kosza. Zwieńczeniem uroczystości był rozegrany mecz pomiędzy drużyną Górnika Wałbrzych a reprezentacją Publicznego Gimnazjum nr 11 (22:12), który poprzedził pokaz taneczny zespołu cheerleaderek z Zespołu Szkół nr 4.

           
 
           
 
        


19.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z burmistrzem Jedliny-Zdroju - Panem Leszkiem Orplem. Rozmowy dotyczyły realizacji forsowanego przez rząd projektu remontu lokalnych dróg (gminnych i powiatowych), zwanych "schetynówkami". Projekt ten zakładał przekazanie 50 % środków przez samorządy i 50% z budżetu państwa.


15.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z prezydentem Poznania - Panem Ryszardem Grobelnym. Panowie rozmawiali o sprawach samorządowych oraz podsumowywali zakończone niedawno Mistrzostwa Europy w Koszykówce - EuroBasket 2009, podczas których miasto było jednym ze współgospodarzy imprezy.


14.10.2009
Dzień Edukacji to szczególne święto polskiej szkoły, święto wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Z tej okazji składam Państwu serdecznie podziękowania za całoroczną pracę, za pomoc uczniom w zrozumieniu świata i siebie.Celem szkoły było zawsze najlepsze przekazywanie wiedzy i wychowywanie dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz ponadczasowych wartości związanych z polską tradycją narodową.Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Edukacji, proszę przyjąć serdeczne życzenia satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą, efektywnej współpracy, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Z uznaniem pragnę również podkreślić trud, który wkładacie w wychowanie młodego pokolenia. Doceniam wysiłek, chęć dokształcania się oraz umiejętność godzenia pracy z życiem codziennym.Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu - polskich dzieci i młodzieży.


12.10.2009
 Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w Jubileuszu 90-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 12.10.1919 roku w hotelu 'Francuskim" w Krakowie powołano do życia Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, który po sześciu latach przekształcił się w Polski Komitet Olimpijski - pod tą nazwą działający do dziś. Odchody Jubileuszu PKOL-u rozpoczęły się 9.10.2009 w Krakowie, a zakończyły uroczystą Galą w siedzibie Komitetu w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich gości przez Prezesa PKOL-u Pana Piotra Nurowskiego. Olimpijczycy odsłonili również pamiątkowe tablice. 
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z prezydentem Katowic - Panem Piotrem Uszokiem. Rozmowy dotyczyły aktualnych spraw i problemów samorządowych. Panowie rozmawiali również o sporcie kwalifikowanym i szkolnym.

     


09.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w obchodach drugich urodziny Telewizji Wałbrzych. Cała Ekipa wraz z gośćmi świętowała swój jubileusz w Restauracji Książęcej na terenie zamku Książ. Nowoczesna stacja działa w Wałbrzychu od października 2007 roku. Dociera do mieszkańców całego miasta, a także Szczawna-Zdroju. "TV Wałbrzych" trafia do 20 tys. domostw i w sumie może ją oglądać nawet 70 tys. osób.


09.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w spotkaniu przyjaciół wałbrzyskiego hospicjum, które zostało zorganizowane w Międzynarodowym dniu opieki paliatywnej w Zamku Książ. Spotkanie to, które stało się okazją do uczczenia 15 rocznicy działalności wałbrzyskiego hospicjum jest również częścią kampanii "Hospicjum to też życie". Spotkanie miało formę koncertu "Głosy dla Hospicjów", podczas którego propagowano opiekę hospicyjną. W części oficjalnej zaprezentowano działalność Hospicjum. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki grających na instrumentach perkusyjnych.


08.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na inaugurację roku akademickiego 2009/2010 Wyższego Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. Uroczystość rozpoczęła się występ chóru alumnów, który wykonał Gaude Mater Polonia. Następnie Rektor WSD ks. mgr lic. Tadeusz Chlipała powitał przybyłych gości. Kolejną częścią uroczystości była immatrykulacja alumnów oraz studentów studiów świeckich roku pierwszego. Wręczenia indeksów nowym alumnom i studentom dokonał Ksiądz Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec. Na zakończenie swój wykład inauguracyjny zatytułowany "Integracyjna funkcja Kościoła na Śląsku po 1945 roku w perspektywie zjednoczonej Europy" wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Irek - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dla przybyłych gości został przygotowany poczęstunek.


07.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w 41 posiedzeniu Senatu RP. Podczas obrad zaprezentowano stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o: Banku Gospodarstwa Krajowego, zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Senat przyjął bez poprawek zmiany dotyczące ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj, w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.


06.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 47 posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Na spotkaniu wygłoszono sprawozdanie z udziału w uroczystości jubileuszu 40-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Mönchengladbach. W dalszej części posiedzenia rozpatrywano wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.


05.10.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na inaugurację roku akademickiego 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu, która odbyła się w Zamku Książ. Na uroczystości złożono gratulacje i życzenia udanego roku akademickiego. Na przemówieniu inauguracyjnym przypomniano osiągnięcia Uczelni, a także jubileuszu z okazji 10 rocznicy istnienia, zarysowując również, perspektywy rozwoju na lata następne. Centralnym punktem uroczystości było uhonorowanie nauczycieli akademickich, którzy odebrali Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall za pracę na rzecz Uczelni. Ponadto pracownicy naukowi i administracyjni zostali uhonorowani medalami: złotym, srebrnymi i brązowymi za wieloletnią pracę.


28.09.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystych obchodach 100-lecia Domu Zdrojowego w Szczawnie - Zdroju. Podczas uroczystości, która miała miejsce w Teatrze Zdrojowym, odbyły się wykłady na temat prywatyzacji uzdrowiska jaka jest obecnie w toku. Mówiono również o roli sanatoriów w dzisiejszej medycynie i procesie rehabilitacji osób przewlekle chorych. Część popołudniowa uroczystości przebiegła pod hasłem "Z duchem Księżnej Daisy" podczas, której odbyły się prezentacje multimedialne. Pierwsza z nich opowiadała o "Zabytkowych obiektach uzdrowiskowych w Szczawnie-Zdroju" ,natomiast druga przedstawiła "Pamiątki 500- letniej obecności rodu Hochbergów na Ziemi Wałbrzyskiej. Uroczystość zakończył występ kwartetu smyczkowego w Domu Zdrojowym, wykonujący utwory z przełomu XIX i XX w. oraz największe "przeboje" czasów księżnej Daisy.
     


23.09.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Senatu RP. Pod obrady poddano stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, dyscyplinie wojskowej, zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zaprezentowano także stanowisko Senatu w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.


22.09.2009
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w 46. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą. Na spotkaniu przekazano informacje dotyczące Polonii brazylijskiej w kontekście 140-lecia osadnictwa polskiego w Brazylii. Rozpatrzono także wnioski o zlecanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.


06.09.2009
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystości z okazji 70. Rocznicy Agresji Niemiec na Polskę, które odbyły się w Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy. Tego dnia zgromadzili się przedstawiciele władz i duchowieństwa, byli więźniowie, Sybiracy, harcerze, kombatanci, młodzież szkolna oraz inni zaproszeni goście. Wszyscy chcieli w skupieniu złożyć hołd pomordowanym w obozie Gross - Rosen. Została odprawiona Msza Święta celebrowana przez Biskupa Świdnickiego - ks. prof. Ignacego Deca. Po mszy odbył się apel poległych oraz złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem - Mauzoleum. Uroczystości rocznicowe stała się również okazją do otwarcia ekspozycji pod tytułem "Zaginione Człowieczeństwo".
       


2.09.2009 r.
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Lechem Witeckim - p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowa dotyczyła budowy wałbrzyskiej obwodnicy.


28 - 29.08.2009
W tych dniach odbyła się akcja zbiórki artykułów szkolnych pod hasłem "Dorośli dla Dzieci", której organizatorami są Roman Ludwiczuk Senator RP i Renata Wierzbicka Radna Rady Miasta Wałbrzycha. Dodatkowo zaangażowane w to przedsięwzięcie są Wspólnoty Samorządowe oraz Radni Miejscy i Powiatowi. W marketach znajdujących się na terenie miasta tj. Tesco, Auchan, Makro, Real i Kaufland zostały rozstawione kosze, do których mieszkańcy mogli wrzucać artykuły szkolne. Celem akcji jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom. Po pierwszym etapie akcji przeprowadzono liczenie i protokołowanie zebranych artykułów.
Przewidziany jest również drugi etap zbiórki w dniach 4 - 5.09.2009 r.


23.08.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na VII Dolnośląski Festiwal Zupy w Jedlinie Zdroju. Został zorganizowany konkurs na najlepszą zupę w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz restauratorów i właścicieli gospodarstw. Zwycięzcy mogli liczyć na cenne nagrody, a przede wszystkim tę najważniejszą - Złotą Wazę. Oprócz stoisk z pysznym jedzeniem, nie zabrakło koncertów, spektakli i zabaw dla dzieci.
     
    

 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w Letniej Serenadzie - Nocy Tenorów na wałbrzyskim rynku. Impreza wpisała się już na stałe w kalendarz wielkich przedsięwzięć Dolnego Śląska z muzyką klasyczną w tle. Staromiejski rynek podczas tego jednego wieczoru zamienił się w ogromną salę koncertową, z której rozbrzmiewały dźwięki muzyki klasycznej. Dzięki wspaniałym solistom, laureatom Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, mieszkańcy Wałbrzycha i regionu oraz odwiedzający nas turyści i kuracjusze mieli okazję odbyć podróż w magiczny świat opery i operetki oraz uczestniczyć w "pojedynku na głosy".
         


17.08.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystość powołania Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Uroczystość miała podniosły charakter, a uczestniczyli w niej lokalni parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu oraz reprezentanci gmin wchodzących w skład obszaru działań Miejskiej Straży Pożarnej. Po oficjalnej części uroczystości dla przybyłych czekał poczęstunek.


15.08.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk objął patronat honorowy nad III Festiwalem Sera, który odbył się w Dziećmorowicach na stadionie sportowym. Głównym wydarzeniem był konkurs na najlepszą potrawę z sera. Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody. Odbył się również konkurs na najpiękniejszą kompozycję z ziół. Program imprezy zawierał także występy prezentujące tańce ludowe jak również degustację przygotowanych potraw z sera.
 
       


12.08.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystą galę z okazji obchodów Dnia Energetyka, która miała miejsce w Restauracji "Maria". W programie uroczystości przewidziano część oficjalną, która obejmowała wystąpienia okolicznościowe jak również uhonorowanie wyróżnionych pracowników. Część tą zakończono programem artystycznym, po którym odbył się poczęstunek dla gości.


29-31.07.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 39 posiedzeniu Senatu RP. Na posiedzeniu debatowano na temat stanowiska Senatu w sprawie: ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, ustawy o Służbie Celnej, ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe, ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009", ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich, ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.


29.07.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w 70 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Obrady traktowały o przyjęciu planu pracy w ramach projektu pilotażowego dotyczącego kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym oraz wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.


22.07.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji Spraw Unii Europejskiej. Podczas obrad 68 posiedzenia przedstawiono następujące kwestie: podsumowano prezydencję czeską w Unii Europejskiej, polską politykę europejską w okresie prezydencji czeskiej, priorytety prezydencji szwedzkiej w UE oraz politykę polską w okresie prezydencji szwedzkiej. Podczas 69 posiedzenia rozpatrywano sprawy związane z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok oraz ustawą o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem w Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Omówiono także wniosek o decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa oraz wniosek w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzenia do obrotu i stosowania produktów biobójczych.


15-16.07.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 38 posiedzeniu Senatu RP. Na posiedzeniu zaprezentowano stanowisko Senatu w sprawie: ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r., ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, ustawy o praktykach absolwenckich, ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku, ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008.


15.07.2009
Senator Roman Ludwiczuk wziął udział w 67 posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Spotkanie dotyczyło: projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego program mający na celu wsparcie ożywienia gospodarczego przez udzielenie pomocy finansowej Wspólnoty dla projektów dotyczących energetyki (Recovery Plan) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej, podjęcia decyzji Rady UE w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmian do Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Północno-Wschodniego Atlantyku (konwencji OSPAR) w odniesieniu do składowania strumieni dwutlenku węgla w formacjach geologicznych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej. Na posiedzeniu ustalono plan pracy Komisji na II półrocze 2009 r.


03.07.2009 r.
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystych obchodach XX rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu, przywróconej 
w wyniku porozumień Okrągłego Stołu. Przed rozpoczęciem uroczystego posiedzenia nadano jednej z senackich sal imię zmarłego na początku kwietnia 2009 r. marszałka Senatu I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego. W sali posiedzeń Sejmu - miejscu pierwszego posiedzenia Senatu I kadencji w 1989 roku - zebrali się senatorowie wszystkich kadencji oraz zaproszeni goście.
Zostały złożone podziękowania wszystkim senatorom, którzy tworzyli Izbę w ciągu dwudziestolecia, angażowali się w jej kreowanie, budowanie autorytetu i zaufania do Senatu.


01.07.2009 r.
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez firmę "Human Partner" pt. "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI - MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORCÓW ZE SZKOŁAMI". Konferencja odbyła się na Zamku Książ. Senator przygotował prezentację pt. "Przedsiębiorca partnerem dla szkoły zawodowej", pierwsza jej część skupiała się na dualnym systemie kształcenia, mającym na celu edukację zawodową uczniów w szkole oraz w zakładzie pracy wykorzystując współpracę oświaty i pracodawców. Podsumowana ona została przedstawieniem inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorców względem szkół zawodowych. Natomiast część druga przedstawiała akcje "Dzień Przedsiębiorczości" w Wałbrzychu, której inicjatorem i koordynatorem jest Senator. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi, stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy. Konferencja była przeznaczona dla regionalnych przedsiębiorców i mała na celu przedstawienie możliwości i sposobów jak przedsiębiorstwa mogą pomóc szkołą zawodowym a przede wszystkim uczniom tych szkól. Były również przedstawione prezentacje na temat innowacyjności mały i średnich przedsiębiorstw oraz dwie w oparciu o przeprowadzone badania i analizy o tematyce: "Postawy i opinie przedsiębiorców na temat szkolnictwa zawodowego powiecie wałbrzyskim" i "Stan i perspektywy szkolnictwa zawodowego w powiecie wałbrzyskim".


28.06.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w obchodach 10-lecia Konsekracji Kościoła i jubileuszu 15-lecia Parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła znajdującej się na osiedlu Podzamcze w Wałbrzychu. O godzinie 12:30 odbyła się Uroczysta Msza Św., której przewodniczył J.E.Ks. Biskup Adam Bałabuch. Podczas obchodów jubileuszowych uhonorowano ludzi szczególnie zaangażowanych w budowę kościoła, która została zakończona w czerwcu 1999 roku. 


24.06.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na obchody 550-lecia Hrabstwa Kłodzkiego. Uroczystość miała na celu uczcić rocznicę nadania tytułu hrabstwa miastu Kłodzko, które jako jedyne w Polsce może poszczycić się tym tytułem. Hrabstwo od 2000 roku posiada własną konstytucję, która z okazji obchodów rocznicowych została podpisana.. 


18.06.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony do objęcia Honorowego Patronatu nad Górskimi Samochodowymi Mistrzostwami Polski, które odbyły się w dniach 18-21 czerwca w Siennej koło Stronia Śląskiego. Podczas czterech dni została przeprowadzona 5 i 6 runda zawodów, które to obfitowały w przeróżne zwroty akcji spowodowane przede wszystkim trudnymi warunkami pogodowymi, co było dużym utrudnieniem dla kierowców. 


17.06.2009

Senator RP Roman Ludwiczuk jako prezes Polskiego Związku Koszykarskiego uczestniczył w biciu rekordu Guinessa w kozłowaniu piłki do koszykówki. Impreza miałam na celu zgromadzenie jak największej ilości dzieci i młodzieży w kilku miastach Polski. Akcja objęła swoim zasięgiem siedem miast: Warszawę, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź i Katowice, gdzie już we wrześniu odbędą się Mistrzostwa Europy w Koszykówce EuroBasket 2009. Komitet Organizacyjny EuroBasket 2009 zaprosił do wzięcia udziału w biciu rekordu dzieci, których liczba we wszystkich miastach osiągnęła kilkadziesiąt tysięcy oraz osobistości ze świata sportu i estrady. Punktualnie o godzinie 12.45 zaczęło się kozłowanie, które trwało 5 minut i przypieczętowało pobicie rekordu. Każdy młody "zawodnik" otrzymał piłkę na własność, a w sumie przekazano ich 170.000. Szczególną oprawę miało bicie rekordu w Bydgoszczy, gdzie piłki dotarły do zgromadzonych na barce, która przycumowała do nabrzeża.


8.06.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w zorganizowanym przez Prezydenta Wałbrzycha - Piotra Kruczkowskiego oraz Sudecki Związek Pracodawców spotkaniu przedsiębiorców. Przewodnim tematem spotkania był Rządowy pakiet antykryzysowy, jago główne założenia, projekty działań jak również stan prac legislacyjnych i terminy. W programie spotkania był również przewidziany czas na pytania i dyskusje oraz wystąpienia zaproszonych gości.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystym otwarciu boiska ze sztuczną nawierzchnią, które zostało wybudowane w ramach programu "Blisko Boisko" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu. Solidna wytrzymała sztuczna trawa, nowoczesny drenaż, oświetlenie na 12 tysięcy wat i spore wymiary (34 na 64 metry) to atuty otwartego boiska na Podzamczu. Posłuży ono bowiem nie tylko uczniom, ale też całej dzielnicy pod okiem osiedlowego trenera. Obiekt zostało zbudowany przez Gminę Wałbrzych, która wydatkowała ponad milion złotych. Dodatkowe 300 tys. zł pozyskano w ramach programu "Blisko boisko" z dotacji PZU SA, PZU Życie i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Prezes Fundacji "Zielone Wzgórze"- Renatą Chruszcz zorganizowali uroczystą galę wieńcząca II edycję Szkolnej Ligi Koszykówki Toyota Basket Liga 2008/2009. Już od godziny 9.00 na hali OSIR-u rozpoczęły się mecze o trzecie miejsce, a później kolejno mecze finałowe w szkołach podstawowych i gimnazjach. Trzecie miejsce w Szkołach Podstawowych zajęła PSP nr 26, srebrny medal trafił do PSP nr 15, natomiast złoto wywalczyli zawodnicy z PSP nr 21. W gimnazjach na trzeciej pozycji uplasowało się GIM nr 6, drugie miejsce zajęli zawodnicy z GIM nr 11, natomiast zwycięstwo wywalczyli sobie koszykarze z Gimnazjum z Boguszowa Gorc. W trakcie zawodów uczniowie otrzymali poczęstunek w postaci słodkiej bułki i butelki wody mineralnej.
   
  O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Gala. Najpierw Senator podziękował wszystkim partnerom biznesowym ze szczególnym wyróżnieniem Toyoty, Auchan, MPK i PAKT-u. Szczególne podziękowania wręczono również staroście wałbrzyskiemu, który ufundował medale oraz prezydentowi Piotrowi Kruczkowskiemu, fundatorowi nagród dla cheerliderek oraz w konkursach na reportaż i stronę internetową. Potem rozpoczęło się wręczania nagród zawodnikom z 20 szkól z powiatu wałbrzyskiego. Zwycięscy otrzymali puchary, medale oraz plecaki a wszyscy pozostali zawodnicy medale i plecaki w kolorach biało-czerwonych natomiast cheerliderki otrzymały duże walizki Senator wręczył również nagrody rzeczowe dla trenerów drużyn a przedstawiciele samorządów lokalnych , w tym burmistrz Miasta Boguszowa Gorc oraz Głuszycy, złożyli im podziękowania oraz gratyfikacje pieniężne. Wyłoniono też najlepszych punktujących w meczach finałowych. W szkołach podstawowych okazał się nim Oskar Pawlikowski z PSP nr 26 zdobywając 18 punktów, w gimnazjach Damian Kołkowski z GIM nr 6 zdobywając 30 punktów. Nagrody wręczył im dyrektor firmy Dialog Pan Wojciech Krasoń . Nagrodzeni zostali również twórcy najlepszej szkolnej strony internetowej SLK i cyklu reportaży z meczy w sezonie 2008/2009. Pierwsza nagroda trafiła do PSP nr 5, natomiast laureatem drugiej nagrody został Michał Stopiński z Gimnazjum nr 6, który odebrał z rąk Senatora aparat fotograficzny.
   
  Na zakończenie Senator Roman Ludwiczuk obiecał, że w roku szkolnym 2009/2010 na pewno odbędzie się kolejna, trzecia edycja Szkolnej Ligii Koszykówki, poszerzona o Ligę Żeńską.
   
             
   
             
   
             


05.06.2009 r.
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Egidijusem Meilunasem Ambasadorem Litwy w Warszawie. Rozmowy dotyczyły pozycji Polski i Litwy w Unii Europejskiej oraz organizowanych przez Senatora Mistrzostw Europy w Koszykówce Euro Basket 2009.
Senator zaprosił we wrześniu Ambasadora do zwiedzenia Wałbrzycha i okolic wraz z Zamkiem Książ.


4.06.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu do wzięcia udziału w VII finale kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom". Ideą akcji jest pokazanie dorosłym, a przez nich - dzieciom, jak wielką wartością jest książka. Zadbanie o to, by młode pokolenie wyrastało w szacunku dla słowa pisanego. Czytanie dziecku jest szczególnie ważne dziś niż kiedykolwiek, ponieważ: - lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy - kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie; - czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputera; - czytanie wzmacnia więź z rodzicami, co w konsekwencji daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokus i zagrożeń.


2.06.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk po raz kolejny uczestniczył w organizowanej przez redaktor naczelną Nowych Wiadomości Wałbrzyskich - Aldonę Ziółkowską-Bielewicz, VI Akademii Muflonów. Tematem aktualnej edycji było zadane dość przewrotnie pytanie: "Kryzys szansa na rozwój?". Dyskutowano o tym jak zyskać na kryzysie. Jak ze spowolnieniem gospodarczym radzą sobie inne kraje i jaką receptę na kryzys ma Wałbrzych. Na konferencji głos zabierali zarówno politycy, jak i lokalni przedsiębiorcy. Wystąpienie Senatora dotyczyło sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w czasie kryzysu.


27.05.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Panem Augustynem Skrętkowiczem, Starostą Wałbrzyskim oraz Panią Moniką Wybraniec, przewodniczącą koła Edukacyjnego PO, zorganizowali Dzień Matki dla 40 matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w restauracji A Propos w Wałbrzychu. Uroczystość rozpoczęła wierszami młodzież z gimnazjum nr 9, następnie organizatorzy złożyli wszystkim matkom życzenia wręczając róże i bombonierę, ufundowane przez dyrektora Telefonii Dialog. Muzyczną, koncertową oprawę, zapewnił gościnnie zespół akordeonowy ze Szkoły Muzycznej w Wałbrzychu. 

| więcej ... |


26.05.2009 
 
Otwarcie sezonu turystycznego
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w otwarciu sezonu turystycznego, zorganizowanym przez Członków Stowarzyszenia Kwaterodawców Gór Sowich w Walimiu. Otwarcie sezonu dokonywane jest co roku bez oficjalnego jego zamknięcia, ponieważ cały czas trwa. To właśnie na tym spotkaniu Stowarzyszenie pragnie podzielić się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami, opowiedzieć o swoich pomysłach i zamierzeniach z gośćmi. Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich istnieje od 1995 roku, zrzesza 21 członków. Działają non profit, dlatego mimo, iż mają wiele dobrych pomysłów, to czasami ciężko z ich realizacją. Jednak zgodnie twierdzą, że w grupie siła. I tak od 14 lat.

        


25.05.2009
Senator został zaproszony na otwarcie nowoczesnej kliniki kardiologicznej w Jedlinie-Zdroju. W wyremontowanym budynku po byłym sanatorium "Teresa" leczone są osoby po zawałach serca i ciężkich operacjach kardiochirurgicznych. Inwestycja pochłonęła prawie 7 mln zł. "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A. uruchomiło oddział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej już w styczniu tego roku, jednak dopiero teraz dokonano oficjalnego otwarcia. Remont Szpitala Rehabilitacji Kardiologicznej "Teresa" trwał ponad rok i kosztował blisko 7 mln zł. W ten sposób uratowano budynek, który przez wiele lat stał nieużywany. Chorzy zyskali nowoczesny ośrodek oraz rehabilitację na najwyższym poziomie. Z usług szpitala korzystać mogą nie tylko mieszkańcy naszego regionu, ale również osoby z innych zakątków kraju, które przeszły zawał lub są po poważnych operacjach serca. Czeka na nich 40 miejsce w 18 pokojach oraz sale rehabilitacyjne, stołówka i świetlica.


15.05.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na V Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w wałbrzyskiej Filharmonii Sudeckiej. Na gościnnej scenie filharmonii wystąpili uczestnicy: Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej z ul. Nałkowskiej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Założeniem imprezy było wyróżnienie każdego z uczestników i nie było wyodrębnionych miejsc. Atmosfera tego wydarzenia była niesamowita. Zgromadzona publiczność reagowała żywiołowo na występujących.

12.05.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na XIV Edycji Wałbrzyskiej Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" i IV Edycji Wałbrzyskiej Konkursu Wolontariuszy "Ósemeczka". Do tegorocznej edycji konkursu "Ośmiu Wspaniałych" wpłynęło 21 zgłoszeń, do konkursu "Ósemeczka" 26 zgłoszeń. Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Uczestnicy konkursu "Ósemeczka" to uczniowie szkół podstawowych (10-13 lat) natomiast "Ośmiu Wspaniałych" to uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (14-19 lat). Laureatom i ich rodzinom zostały wręczone nagrody i listy gratulacyjne.

       


9.05.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony i objął patronat honorowy nad organizowanym przez wójta Gminy Walim - Adama Hausmana, "Świętem Ziemi na brzegu jeziora". Impreza ta odbywa się cyklicznie i koncentruje się na uprzątnięciu terenu wokół Jeziora Bystrzyckiego. Ma także na celu edukację ekologiczną młodzieży i mieszkańców Gminy Walim oraz gmin ościennych. Impreza odbywa się na zasadzie rywalizacji między drużynami w uzbieraniu jak największej ilości śmieci. W tegorocznej edycji wystartowało 35 drużyn. Zebrano 269,5 worków o pojemności 120 litrów.


6.05.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na nadanie imienia Janusza Korczaka Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach oraz odsłonięcie pomnika tego wybitnego publicysty, lekarza i pedagoga. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Została poprzedzona Mszą Św., na której został poświęcony sztandar szkoły. W imieniu Senatora, z racji tego, iż przebywał w Warszawie i nie mógł uczestniczyć w ceremonii, przybyła Dyrektor Biura - Renata Chruszcz. 

Dyrektor przedstawiła osobiste zdanie o szkole Senatora, złożyła gratulacje dla całego grona pedagogicznego oraz uczniów. Przypomniała również, że od 1982 do 1986 roku Senator pracował w tej placówce jako nauczyciel i szkołę wspomina z ogromnym sentymentem podkreślając jej wyjątkową, rodzinna atmosferę. Senator od grona pelagicznego na czele z dyrektor szkoły - Elżbietą Maluhą otrzymał podziękowanie za wsparcie finansowe zakupu sztandaru dla szkoły.

| więcej ... |


22.04.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 59. posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na posiedzeniu poruszono kwestię wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 
w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji i monitorowania stosowania dorobku Schengen.


20.04.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystą Galę Przedsiębiorczości Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
  i Kupców Świdnickich. Zorganizowanie prestiżowej Gali to także okazja do obchodów 19-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
  i Kupców Świdnickich. Rangę uroczystość nadało wręczenia Statuetek za 2008 rok, nagradzających przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk otrzymał zaproszenie od dyrektora Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej im. S. Palucha 
  w Wałbrzychu - Jana Brzezińskiego na obchody Szkolnego Dnia Rzemiosła. Impreza odbyła się po raz drugi. W tym roku obchody skoncentrowały się na udziale młodzieży w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim. Konkurs przeznaczony był dla młodzieży kształcącej się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, która chciała zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności. Program imprezy zakładał również degustację wyrobów cukierniczych i piekarskich wykonanych przez uczniów.


7.04.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Wystąpienie Senatora na Komisji odnosiło się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe. Obrady dotyczyły też wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wniosku w sprawie decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji, wniosku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.


6.04.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony po raz kolejny na konkurs "Kultywowanie Tradycji Świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim". Był również przewodniczącym komisji konkursowej. Do tegorocznej edycji konkursu stanęło 10 zespołów. Jury miało bardzo trudne zadanie. Każda z drużyn przygotowała dwie tradycyjne potrawy wielkanocne.
Przedmiotem oceny uczestników konkursu kulinarnego były następujące kryteria:
 • tradycja, elementy ludowe;

 • sposób prezentacji potrawy - dekoracja stołu i przygotowanie specjałów;

 • ogólne wrażenie estetyczne;

 • walory smakowe potraw.

Jubileuszowy 10 Konkurs był okazją do podsumowań współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z Dolnośląską Izbą Rolniczą 
oraz z Powiatowym Zespołem Doradców w Wałbrzychu.

 


06.04.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk, na zaproszenie Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju, Czesława Kręcichwosta oraz Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Barbary Dziubińskiej, uczestniczył w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" i nadaniu mu im. Mieczysława Łopatki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również wicepremier Grzegorz Schetyna, marszałek województwa dolnośląskiego Marek Łapiński, wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec. Podczas uroczystości wręczono, znakomitemu niegdyś koszykarzowi, Mieczysławowi Łopatce nagrodę fair play.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" w miejscowości Słupiec - Nowa Ruda.


04.04.09
Senator RP Roman Ludwiczuk, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został ponownie wybrany na Członka Zarządu PKOl. W przyjętej przez Walne Zgromadzenie Uchwale Programowej delegaci sprecyzowali podstawowe kierunki i formy pracy PKOl i jego władz na lata 2009 - 2013. Bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się - pod przewodnictwem Prezesa Piotra Nurowskiego - pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu PKOl. Przyjęło ono ustalenie, w myśl którego ukonstytuowanie się władz nastąpi na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. Ponadto - jednomyślnie postanowiono zgłosić Piotra Nurowskiego jako kandydata na członka MKOl.


1,2.04.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 30 posiedzeniu Senatu RP. Przedmiotem obrad było stanowisko Senatu w sprawie: ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe, ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych, ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie, ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.


20.03.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z dyrektorem Zespołu Szkół nr 8 w Wałbrzychu Romanem Głodem oraz prezes fundacji "Zielone Wzgórze" Renatą Chruszcz zorganizowali spotkanie dla koordynatorów ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wałbrzyskiego związane z kolejną edycją "Dnia Przedsiębiorczości". Spotkanie dotyczyło przydzielenia poszczególnym szkołom - firm i instytucji. W dniu 2 kwietnia 2009 roku uczniowie, dzięki uprzejmości właścicieli, dyrektorów oraz prezesów, będą zaznajamiać się ze specyfiką działania przedsiębiorstw i instytucji. Spotkaniu stało się również okazją do przeprowadzenia krótkiej konferencji prasowej, na której były obecne lokalne media.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystym spotkaniu wałbrzyskiego środowiska sportowego "Podsumowanie Sportu Wałbrzyskiego 2008" w Sali Maksymiliana Zamku Książ. Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia za 2008 rok. Po oficjalnej części, w bardziej kameralnych warunkach dyskutowano na temat perspektyw rozwoju wałbrzyskiego sportu 
  w nowym roku.


18.03.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 29. posiedzeniu Senatu RP. Tematem wystąpienia Senatora była ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ponadto na posiedzeniu debatowano m.in. na temat ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw, zmiany w składzie komisji senackich, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej.


17.03.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 55 i 56 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Wystąpienie Senatora odnosiło się do projektu dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów. Senatorowie obradowali również na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek oraz wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby. Na 56 posiedzeniu debatowano o projekcie regulacji krajowych dotyczących GMO w świetle obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.


13.03.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z posłanką Izabelą Katarzyną Mrzygłocką oraz posłem Zbigniewem Chlebowskim zorganizowali konferencję prasową dotyczącą wniosku Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. "ustawy kompetencyjnej" umożliwiającej Gminie Wałbrzych odzyskanie statusu miasta na prawach powiatu oraz weta Prezydenta RP do nowelizacji ustawy o systemie oświaty.


9.03.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk był gospodarzem II Wałbrzyskiej Konferencji "Bezpieczeństwo w Internecie. Chroń swoją tożsamość, dane osobowe i rodzinę". Pozostałymi jej organizatorami byli Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu oraz Fundacja "Zielone Wzgórze". W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu wałbrzyskiego na czele ze starostą, Augustynem Skrętkowiczem oraz reprezentanci władz okolicznych miast. Uczestniczyło w niej ok. 150 gości z powiatu wałbrzyskiego i świdnickiego. Konferencja była adresowana do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, nauczycieli informatyki oraz pedagogów i psychologów. Natomiast poświęcona została szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Program konferencji swoimi wystąpieniami ubogacili przedstawiciele portalu "Nasza-Klasa" - Bartek Szambelan i Maciej Pajęcki, eksperci Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, nadkom. Adam Skrzypek i kom. Tomasz Mosur oraz przedstawiciel portalu Allegro - Jakub Pepłoński. W panelach dyskusje prowadzili: biegły sądowy z zakresu informatyki stosowanej i technik cyfrowych - dr inż. Tadeusz Garbuliński, przedstawiciel firmy Microsoft - Artur Rudnicki oraz przedstawiciele Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z Warszawy.
   
           
   
          
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył konferencji "Chroń to, co najcenniejsze", która stanowiła element ogólnopolskiej akcji profilaktyki i edukacji zdrowotnej kobiet. Gospodarzem konferencji była poseł na Sejm RP, Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Natomiast uczestniczyli w niej poseł na Sejm RP, Beata Małecka-Libera, Magdalena Kochan, Zbigniew Chlebowski oraz przedstawiciele powiatu wałbrzyskiego na czele ze starostą, Augustynem Skrętkowiczem. Konferencja odbyła się w formie wykładów lekarzy specjalistów zajmujących się profilaktyką raka szyjki macicy i raka sutka.


4-5.03.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Senatu RP. Na posiedzeniu debatowano na temat stanowiska Senatu w sprawie: ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim, ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawy 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Odbyło się również drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy - Kodeks pracy, drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki.


3.03.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia przedstawiciela Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który zapoznał członków Komisji z informacją wystosowaną do Sejmu i Senatu o udziale Rzeczpospolitej Polskiej 
w pracach Unii Europejskiej w okresie Prezydencji francuskiej. Debatowano również m.in. na temat: wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, projektu dyrektywy Rady zmieniającego dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
w odniesieniu do zasad fakturowania, wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącego zakazu stosowania 
i sprzedaży na Węgrzech genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, wniosku dotyczącego dyrektywy Rady nakładającego na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych, wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek.


27.02.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z dyrektorem Zespołu Szkół nr 8 w Wałbrzychu Romanem Głodem zorganizował briefing prasowy dotyczący trzeciej edycji "Dnia przedsiębiorczości" oraz odbywającej się po raz drugi konferencji "Bezpieczeństwo dzieci w sieci" zorganizowanej przez fundację "Zielone Wzgórze", która odbędzie się 09.03.2009 r. w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.
   
         
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z wolontariuszami - uczniami Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu, którzy uczestniczyli 8.12.2008 r. w Zabawie Mikołajkowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Impreza ta organizowana była dla ok. 600 dzieci 
  z wałbrzyskich podstawówek. Senator podziękował młodym ochotnikom za bezinteresowną pomoc i pochwalił za aktywność jaką się wykazują. W ramach podziękowań uczniowie i ich opiekunowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
   
             
   
   
    

 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji X rocznicy powstania Powiatu Wałbrzyskiego. Przybyli na nią licznie zaproszeni goście, m. in. posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, biskup prof. dr hab. Ignacy Dec oraz samorządowcy gmin powiatu i radni. Historia dziesięciolecia powiatu wałbrzyskiego była bardzo bogata o czym przypomniano zgromadzonym prezentacją multimedialną. Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe tablice.


25.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony przez ambasadora Kuwejtu Khaled Al-Shibani na uroczystość związaną z 48. rocznicą odzyskania niepodległości przez Kuwejt.


25.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz nadania Szkole Cechowej 
w Wałbrzychu imienia Stanisława Palucha. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Uczestniczyli w niej m.in. poseł PR, pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka, reprezentant wałbrzyskiego powiatu oraz wiceprezydent miasta. Odsłonięcia tablicy dokonały córki zmarłego patrona. Po oficjalnych obchodach na przybyłych gości czekał poczęstunek przygotowany przez uczniów.

| więcej ... |


23.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w uroczystej Gali Sportowej, która odbyła się w Zamku Książ. Na Gali zostały wyróżnione najlepsze kluby sportowe oraz gminy z Dolnego Śląska, które uczestnicząc 
w współzawodnictwie sportowym młodzieży i dzieci prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zajęły wysokie, punktowane miejsca i w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesu sportowego naszego województwa w roku 2008.


21.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na bal charytatywny na rzecz wychowanków Domu Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu, który odbył się w Hotelu "Maria". Dzieci z Domu Dziecka specjalnie na tą okazję przygotowały program artystyczny oraz wręczono medale i statuetki dla "najcudowniejszych przyjaciół dzieci". Senator wziął udział w loterii fantowej oraz 
w aukcji prac i obrazów przygotowanych przez dzieci. Pieniądze z aukcji i z loterii zostały przekazane na Dom Dziecka Nr 2.


20.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z rodzicami rodzin zastępczych. Rodzice zastępczy zwrócili się z prośbą o interwencję 
w związku z krótkookresowymi wyjazdami zagranicznymi organizowanymi dla dzieci. W trakcie pobytu dziecka za granicą rodziny nie otrzymują świadczenia z pomocy społecznej z tytułu opieki. Senator RP podjął kroki wyjaśniające w tej sprawie z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej.


17-18.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 27 posiedzeniu Senatu RP. Obrady dotyczyły stanowiska Senatu w sprawie: ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku, ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, ustawy
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

 


11.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu komisji Spraw Unii Europejskiej. Tematem wystąpienie Senatora na komisji był projekt rozporządzenia Rady ustanawiający procedurę negocjowania
i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących jurysdykcję, uznawanie i wykonywanie orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązań alimentacyjnych, a także prawa właściwego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych oraz projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych. Na obradach zajmowano się również m.in.: stanem przygotowań Polski do objęcia Prezydencji w UE w 2011 r., wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wniosku dotyczącego dyrektywy Rady (Euratom) ustanawiający wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego.


9.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego, Romanem Szełemejem. Spotkanie dotyczyło nowopowstałego Międzynarodowego Centrum Onkoterapii w Wałbrzychu. Senator złożył gratulacje tak szybkiego wybudowania ośrodka oraz standardów, które spełniają najwyższe światowe wymagania leczenia chorób nowotworowych promieniami jonizującymi.
Senator wyraził przekonanie, że powstawanie nowych, prywatnych ośrodków leczniczych ma niepodważalne znaczenie dla rozwoju tak ważnej dziedziny, jaka jest ochrona zdrowia i życzył wielu osiągnięć w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia, do czego w sposób bardzo istotny przyczyniać się będzie niewątpliwie działalność nowopowstałego Centrum Onkoterapii.


8.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w XXX Jubileuszowym Biegu Gwarków w Andrzejówce. Jak co roku imprezę charakteryzowała piękna oprawa artystyczna i gastronomiczna. Biegowi w Andrzejówce towarzyszyły tłumy Wałbrzyszan i gości z całej Polski. Senator wystartował w biegu VIP - ów na dystansie 5 km zdobywając VIII miejsce.


7.02.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w Balu Charytatywnym na rzecz hospicjum zorganizowanym w wałbrzyskim Zamku Książ przez żonę prezydenta miasta, Wiolettę Kruczkowską. Tradycja tego balu sięga roku 2006. Tym razem udało się zebrać rekordową kwotę 72 tys. zł. Senator wsparł działalność hospicjum uczestnicząc w licytacji.


4-5.02.2009

 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na posiedzeniu debatowano na temat przeprowadzenia projektu pilotażowego dotyczącego kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości, jak i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów. Podsumowano też prezydencję francuską w Unii Europejskiej wystąpieniem Ambasadora Republiki Francuskiej oraz polską politykę europejską w okresie prezydencji Francji 
  i Czech w UE wystąpieniem przedstawiciela Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Ambasador Republiki Czeskiej przedstawił priorytety prezydencji czeskiej w UE.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk brał udział w 26 posiedzeniu Senatu RP. Na posiedzeniu omawiano stanowisko Senatu w sprawie: ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.


02.02.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Prezesem firmy Human Partner Doradztwo & Szkolenia, panem Marcinem Kowalskim. W ramach współpracy firmy Human Partner z Powiatem Wałbrzyskim oraz Fundacją imienia Księżnej Daisy, realizowany jest projekt badawczy pod tytułem: "Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego". Jest to pierwszy tak duże przedsięwzięcie badawcze wdrażane w naszym mieście. Celem jest przebadanie 600 pracodawców z terenu powiatu wałbrzyskiego pod kątem współpracy z ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi. Prezes firmy zwrócił się z prośbą o wsparcie przy realizacji powyższego projektu.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z przewodniczącym Związku Zawodowego Maszynistów Lokomotyw w Wałbrzychu, panem Waldemarem Latałą. Maszyniści zwrócili z prośba o pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z utrzymaniem Taboru Trakcyjnego     w obszarze działania Sekcji Eksploatacji Taboru Trakcyjnego w Wałbrzychu.


29.01.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia obradowano m.in. na temat: wniosku Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy, wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych, wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do legalnego systemu dystrybucji produktów leczniczych sfałszowanych pod względem tożsamości, wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych    i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi i wydawanych na receptę lekarską, wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo - Sportowej w Żarowie. W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł RP Zbigniew Chlebowski, senator RP Stanisław Jurcewicz, starosta powiatu świdnickiego oraz wielu przedstawicieli lokalnego samorządu, a także reprezentanci okolicznych firm. Otwarcie Hali rozpoczęto od poświęcenia obiektu przez miejscowego proboszcza. Uroczystość uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca ze Świebodzic oraz pokazy kickboxingu. Na zakończenie Burmistrz Żarowa, pani Lilla Gruntkowska podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, które przez ponad 10 lat wspierały gminę w budowie hali. Poinformowała też o rozpoczęciu prac związanych
  z budową basenu w gminie.

              


27.01.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z przedstawicielem firmy PKP Cargo, panem Henrykiem Sójką. Rozmowy dotyczyły problemów PKP, a przede wszystkim rozwoju infrastruktury PKP na Dolnym Śląsku.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. Rozmowy dotyczyły niekorzystnych zmian ustawowych w kodeksie pracy obejmujących przepisy przeciwpożarowe. Rozmawiano również o możliwości poszerzenia listy zawodów o zawód wizażysty, bo obecnie można te umiejętności zdobyć tylko za pomocą kursów w prywatnych ośrodkach. Po zapoznaniu się z sytuacją na rynku pracy zaproszeni goście uważają, że na to stanowisko jest obecnie bardzo duże zapotrzebowanie. Ustalono też, iż dla dobra szkół     z regionu wałbrzyskiego wskazane byłoby przywrócenie organizacji Targów Szkolnych.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Burmistrzem Jedliny Zdrój, panem Leszkiem Orplem. Rozmowy dotyczyły inwestycji podejmowanych przez Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Gminie. Dyskutowano również na temat realizacji projektów związanych z funkcjonowaniem uzdrowisk w Jedlinie. Senator przyjął zaproszenie do objęcia patronatu honorowego nad corocznych turniejem gry w bule, organizowanym przez Burmistrza Leszka Orpla.


26.01.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozmowy dotyczyły trudnej sytuacji zawodowej na rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych.


16.01.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z rodzicami dzieci z głęboką dysleksją rozwojową, u których stwierdzono dodatkowo sprzężone zaburzenia w percepcji i pamięci słuchowej, pamięci i percepcji wzrokowej, wyobraźni przestrzennej, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo - przestrzennej. Problem z jakim się borykają te rodziny to brak możliwości skorzystania  z nauczania specjalnego, a konkretnie przyznanie nauczyciela wspomagającego dla ich dziecka. Senator zobowiązał się zwrócić do pani minister Hall z zapytaniem o możliwość zmiany rozporządzenia, które umożliwi dzieciom z głęboką dysleksją rozwojową uczęszczanie do przedszkoli, szkół i oddziałów integracyjnych i korzystanie z pomocy nauczycieli wspomagających, gdy w wyniku badań w poradni zostanie stwierdzona taka konieczność.


14 - 15.01.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 25 posiedzeniu Senatu, podczas którego omawiano: zmiany
w składach komisji senackich, powołanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska, wybór przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, stanowisko Senatu 
w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.


15.01.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony i uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym w Zamku Książ. Prezydent Wałbrzycha, Pan Piotr Kruczkowski wygłosił przemówienie na temat obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej w mieście. Na tradycyjnym spotkaniu noworocznym Prezydent podsumował osiągnięcia i dylematy przed jakimi stał wałbrzyski samorząd w minionych dwóch latach, przedstawił również perspektywy rozwojowe i zamierzenia, które będą realizowane w przyszłym roku. Podczas spotkania Pan Wojciech Szwoch, Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego - Certyfikacja wręczył Prezydentowi certyfikaty ISO.

   


14.01.2009
 • Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z prezydentem Wałbrzycha Panem Piotrem Kruczkowskim spotkali się w Warszawie z Panem Tomaszem Rudnickim, Zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowa dotyczyła budowy wałbrzyskiej obwodnicy.
   
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Ministrem Sportu i Turystyki Mirosławem Drzewieckim. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania w Polsce sportu kwalifikowanego oraz organizacji dużych imprez europejskich i światowych.

14.01.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z prezydentem Wałbrzycha Panem Piotrem Kruczkowskim spotkali się w Warszawie z Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojciechem Skibą. Rozmowy dotyczyły udziału Wałbrzycha w programie pilotażowym funduszu w celu budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego "Aqua Zdrój". Uzyskane w ten sposób środki wykorzystane mają być do przystosowania Centrum dla osób niepełnosprawnych.

13.01.2009
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Wystąpienie Senatora na Komisji dotyczyło projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl. Podczas posiedzenia omawiano również: wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniający rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansami, wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych, zmieniony wniosek dotyczący Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej, zmiany wniosku dotyczącego Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej.

11.01.2009
Z okazji Finału XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z przedstawicielami gmin Wałbrzych, Walim oraz Jedlina-Zdrój, gdzie przekazał na ich ręce akcesoria sportowe. Będą one brały udział w przygotowywanych przez gminy aukcjach i licytacjach.

09.01.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk w wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej zakupu nowych autobusów przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. W konferencji wzięli także udział prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski oraz prezes MPK sp. z o.o. Ireneusz Zarzecki.

MPK w grudniu kupiło 6 nowych autobusów marki IRISBUS Citelis typ PS09. Dostarczone autobusy wyposażone są w ekologiczne silniki spełniające normy Euro- 4 w zakresie emisji spalin i hałasu, napędzane ON. Posiadają niską podłogę na całej długości pojazdu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, co też będzie przyjęte z zadowoleniem przez osoby niepełnosprawne. Autobusy są też wyposażone m. in. w monitoring, multimedialny system audio-wizualny przeznaczony do emisji reklam oraz informacji dla pasażerów.

   


09.01.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w sesji Młodzieżowej Rady Miasta, która odbyła się w Sali Witrażowej wałbrzyskiego Ratusza o godz. 12.00. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, radni oraz dyrektorzy szkół i opiekunowie samorządów szkolnych. Tematem sesji były wybory uzupełniające i zaprzysiężenie nowych członków do Młodzieżowej Rady Miasta.

5.01.2009
Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z Panem Romanem Głodem - dyrektorem Zespołu Szkół nr 8 w Wałbrzychu w związku z organizacją II edycji konferencji "Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie". Pierwsza tego rodzaju konferencja odbyła się rok temu i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony osób, do których została skierowana, czyli dyrektorów szkół, pedagogów oraz nauczycieli informatyki. Brak bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w "sieci" stał się palącym problemem, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat, dlatego też wszelkie formy przeciwdziałania temu zjawisku powinny być propagowane.

2.01.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w spotkaniu z przedsiębiorcami z regionu wałbrzyskiego, którzy wyrazili swoje ogromne zaniepokojenie drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych od 1 stycznia 2009 roku. Koszt energii elektrycznej w tych zakładach stanowi zasadniczy udział w kosztach wytwarzania. Wzrost cen energii elektrycznej skutkuje zagrożeniem utraty eksportu, a tym samym likwidacją miejsc pracy. W dobie kryzysu gospodarczego przy spadającym eksporcie, gdy coraz większej liczbie zakładów grozi zamknięcie, windowanie cen energii elektrycznej doprowadza do spadku konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy zwrócili się do Senatora z prośbą o zajęcie stanowiska i podjęcie działań interwencyjnych.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI
   » VII Kadencji Senatu RP   rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
   » VI Kadencji Senatu RP

 

   Copyright © Roman Ludwiczuk
   Wszelkie prawa zastrzeżone

statystyka

strona główna  |  do góry  |