AKTUALNOŚCI

 

  

DZIEŃ PRZEDSIĘBIOPRCZOŚCI

Dzień Przedsiębiorczości organizowany jest po raz czwarty przez Kancelarię Prezydenta RP, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Polską Konferencję Pracodawców Prywatnych. Adresatem programu jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Wytypowani uczniowie, w dniu 15 marca, będą mogli wejść na teren wybranego przedsiębiorstwa, gdzie przez 3-5 godzin, pod opieką konsultanta, najpierw zapoznają się z działalnością firmy, potem udadzą się do wyznaczonego przez konsultanta stanowiska pracy gdzie poinformowani zostaną o zakresie swoich obowiązków i zadaniami na ten dzień. Do zadań uczniów będzie również przeprowadzenie wywiadu z konsultantem zakładowym, gdzie uzyskają informacje o możliwości zatrudnienia, awansu, wykształcenia koniecznego na danym stanowisku itp.

Współorganizując "Dzień Przedsiębiorczości" stwarza się młodym ludziom warunki do:

 • bezpośredniego poznania wymagań stawianych na różnych stanowiskach w danej branży
 • zrozumienia związku między wykształceniem i karierą zawodową, motywując uczniów do zainteresowania się nauką i samokształceniem
 • podejmowania trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej
 • porównania wyobrażeń o danym zawodzie z rzeczywistością i możliwość ich zweryfikowania
 • przygotowanie się do poszukiwania pracy

Na terenie Powiatu Wałbrzyskiego koordynację nad programem objął Senator RP Roman Ludwiczuk oraz Zespół Szkół nr 7, który reprezentuje Roman Głód, pedagog szkolny. Senator poinformował wszystkie szkoły ponadgimnazjalne o programie i zachęcił dyrektorów tych szkól do wzięcia w nim udziału. Jednocześnie wysłał informację do ponad 30 instytucji, urzędów i przedsiębiorstw powiatu wałbrzyskiego zachęcając właścicieli, prezesów i dyrektorów do czynnego udziału w "Dniu Przedsiębiorczości" i przyjęcia jak największej liczby uczniów. Ponadto biuro koordynuje całością prac związanych z rejestrowaniem firm oraz typowaniem uczniów do poszczególnych przedsiębiorstw.

W ramach tego programu organizowany jest konkurs dla uczniów w postaci fotoreportażu.

Fotoreportaż może być w formie:

 • drukowanej
 • prezentacji
 • filmu

Praca powinna zawierać 5-10 zdjęć ilustrujących "Dzień Przedsiębiorczości", opatrzonych krótkim podpisem. Zwycięzcę Konkursu wybierze Komitet Honorowy "Dnia Przedsiębiorczości", a laureaci Konkursu będą zaproszeni na uroczystą Galę Przedsiębiorczości.

Wszystkie szkoły biorące udział w programie uczestniczą jednocześnie w Konkursie na Najaktywniejsze Szkoły "Dnia Przedsiębiorczości".

 • Zwycięzców Konkursu wyłania Komitet Honorowy "Dnia Przedsiębiorczości".
 • Z każdego województwa Komitet może wybrać 1-2 szkoły.
 • Przy wyborze szkół Komitet kieruje się ilością uczniów biorących udział w programie oraz zaangażowaniem procentowym.
 • Komitet zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych szkołom, które w jakikolwiek inny sposób pozytywnie wyróżniły się podczas realizacji "Dnia Przedsiębiorczości"

Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Przedsiębiorczości, podczas której zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami dla Najaktywniejszych Szkół "Dnia Przedsiębiorczości".

Wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa biorące udział w programie uczestniczą jednocześnie w Konkursie na Najaktywniejsze Firmy i Instytucje "Dnia Przedsiębiorczości".

 • Zwycięzców Konkursu wyłania Komitet Honorowy "Dnia Przedsiębiorczości"
 • Z każdego województwa Komitet może wybrać 1-2 firmy/ instytucje.
 • Przy wyborze firm/ instytucji Komitet kieruje się:
 • ilością oferowanych stanowisk
 • ilością oferowanych stanowisk w oddziałach w całym kraju
 • Komitet zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych firmom lub instytucjom, które w jakikolwiek inny sposób pozytywnie wyróżniły się podczas realizacji "Dnia Przedsiębiorczości"
 • Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Przedsiębiorczości, podczas której zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami dla Najaktywniejszych Firm "Dnia Przedsiębiorczości".

 

 

   Copyright © Roman Ludwiczuk
   Wszelkie prawa zastrzeżone

strona główna  |  do góry  |