AKTUALNOŚCI

 

  

19. 03. 2008

Odbyła się w biurze Senatora Romana Ludwiczuka konferencja prasowa związana z organizacją drugiej edycji ogólnopolskiej akcji " Dzień Przedsiębiorczości" który w całej Polsce odbędzie się 3 kwietnia 2008 roku. Głównym organizatorem i inicjatorem tej akcji w Polsce jest Młodzieżowa Fundacja Przedsiębiorczości. Skierowana ona została do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W dniu 15 marca 2007 roku Senator był koordynatorem tej akcji w powiecie wałbrzyskim.

W ubiegłorocznej akcji wzięło udział około 85 przedsiębiorstw i instytucji oraz 7 szkół czyli 616 uczniów z Powiatu Wałbrzyskiego. Taka wysoka frekwencja była dla Senatora dowodem na to, że ta akcja jest potrzebna i wymaga znacznego powiększenia liczby beneficjentów. Dlatego też w tym roku Senator zaangażował szkoły i firmy z całego okręgu wałbrzyskiego. Zostały wysłane zaproszenia do 60 instytucji i firm oraz do 32 szkól z okręgu wałbrzyskiego.
Dzień Przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W "Dniu Przedsiębiorczości" mogą brać udział przedsiębiorstwa wszystkich branż. Włączając się do "Dnia Przedsiębiorczości" daje się młodym ludziom możliwość na:

 • Poznania specyfiki wybranego przez nich zawodu
 • Zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonania danej profesji
 • Zauważenia i zrozumienia związku miedzy wykształceniem a kariera zawodowa
 • Przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy
 • Zapoznania się z organizacja i zarządzaniem firmą.

Firmy, urzędy i instytucje realizujące projekt mają szanse na:

 • Zdobycie uznania dla osiągnięć firmy
 • Budowanie dobrych relacji z lokalna społecznością
 • Poznanie i pozyskanie potencjalnych pracowników i partnerów w biznesie
 • Satysfakcje z pomocy młodym ludziom w podjęciu trafnej decyzji, dotyczącej ich
  dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej
 

   Copyright © Roman Ludwiczuk
   Wszelkie prawa zastrzeżone

strona główna  |  do góry  |