WITAM  -  na stronie internetowej


Witam na swojej stronie internetowej w której znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące mojej osoby i wykonywanej przeze mnie Pracy. Dzięki temu serwisowi będą Państwo na bieżąco informowani o tym co robię i co sądzę o najistotniejszych sprawach dla naszego regionu. 
Tych Państwa, którzy chcą zapoznać się z efektami mojej pracy parlamentarnej i działalności społecznej zapraszam do częstego zaglądania na tę stronę internetową.

 AKTUALNOŚCI - 2010 r.
  VII Kadencji Senatu RP

29.12.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w Jasełkach przygotowanych przez dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej Szczawienko. Przedstawienie odbyło się w siedzibie Wspólnoty Samorządowej Szczawienko w Wałbrzychu. Po Jasełkach każde z dzieci zostało obdarowane prezentem.


28.12.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 73 posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Na posiedzeniu rozpatrywano ustawę budżetową na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Senatu, w zakresie rozdziału Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą).


24.12.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk był współorganizatorem odbywającej się już po raz IV Wigilii Miejskiej dla osób potrzebujących z Wałbrzycha. Organizatorami uroczystości są Renata Wierzbicka - Radna Rady Miejskiej oraz Parafia p.w. Świętej Anny w Wałbrzychu. Z roku na rok liczba osób zainteresowanych wzrasta. Do kompleksu restauracyjnego-hotelowego "Maria" w tym roku przybyło ok. 1000 osób. Byli to zarówno beneficjenci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby potrzebujące nie będące klientami tej instytucji. W Wigilii uczestniczyli także zaproszeni gości, m. in. Ignacy Dec - Biskup Świdnicki, Starosta Wałbrzyski oraz Radni Miejscy i Powiatowi. Ideą Wieczoru Wigilijnego był nie tylko poczęstunek świąteczny, ale również paczki dla każdego dziecka obecnego na Wigilii oraz drobny upominek dla osoby dorosłej.
     


14-17.12.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 67 posiedzeniu Senatu RP. Podczas posiedzenia obradowano m. im.: w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach, ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Powyższe ustawy Senat RP przyjął bez poprawek. Natomiast do poniższych aktów prawnych wniesiono poprawki, m. in. do: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o partiach politycznych, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym i do ustawy o kierujących pojazdami.


13.12.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk gościł u siebie dzieci z Wałbrzyskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Młodzi artyści, ubrani w stroje ludowe, śpiewali kolędy i wręczyli świąteczny stroik.

  


10.12.2010
W związku z wieloma interwencjami wpływającymi do mnie, a związanymi z zakorkowaniem ulicy Wrocławskiej na wysokości sklepu Netto, podjąłem działania mające na celu poprawę funkcjonowania świateł lub ich likwidację. W załączeniu przestawiam historię korespondencji pomiędzy mną, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

PLIK DO POBRANIA


 

Rezygnacja z Członkostwa w Platformie Obywatelskiej RP

PLIK DO POBRANIA:

 


 

Wałbrzych, 2 grudnia 2010 roku

OŚWIADCZENIE

Przepraszam mieszkańców Wałbrzycha, przyjaciół oraz wszystkie osoby, które mogą czuć się dotknięte opublikowaną rozmową z moim udziałem. Moją intencją nie było obrażenie kogokolwiek. Popełniłem błąd. Taka rozmowa nie powinna mieć nigdy miejsca.

Jednocześnie ze smutkiem przyjąłem informację, że Longin Rosiak, będący pełnomocnikiem wyborczym kandydata na Prezydenta Mirosława Lubińskiego, wykorzystał moje zaufanie i podstępnie nagrał naszą prywatną rozmowę, aby w celach politycznych i wyborczych zdyskredytować moją osobę w oczach Wałbrzyszan.

Dołożę wszelkich starań, aby przed statutowymi organami mojej partii jednoznacznie wyjaśnić cały kontekst i intencje rozmowy, włącznie z fragmentami, które Longin Rosiak celowo pominął w nagraniu.

/-/ Roman Ludwiczuk

 


18.11.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk, starosta Powiatu Wałbrzyskiego – Augustyn Skrętkowicz, Członek Zarządu Powiatu – Monika Wybraniec, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy placówek oraz niepełnosprawni wraz ze swoimi rodzicami przybyli na uroczystość podsumowania dwóch projektów finansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: "Reintegracja - Wielopłaszczyznowy Program Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie" oraz "Aktywizacja zawodowa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Pierwsze Kroki w Usługach Gastronomiczno-Hotelarskich". Pierwszy projekt realizowany był przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. Natomiast Fundacja "Zielone Wzgórze" we współpracy z wałbrzyskimi domami samopomocy objęła pieczę nad realizacją drugiego projektu. Trwający od lipca projekt miał za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na sprawy związane z problematyką zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przede wszystkim pokazać ich prawdziwe możliwości i uzdolnienia. Udział w zajęciach o charakterze rehabilitacji zawodowej wzięła 15-tka podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W pracowniach symulacyjnych przygotowani zostali do zawodu: pomocnik kucharza, pokojówka, kelner - barista oraz florysta. Współrealizatorami przedsięwzięcia byli wałbrzyscy i kamiennogórscy restauratorzy i hotelarze, którzy wyrazili zgodę na to, aby praktyczne warsztaty odbywały się w ich hotelach i restauracjach.
Uroczystość odbyła się w Sali Balowej i Westernowej w Restauracji Maria w Wałbrzychu. Galę urozmaiciła wystawa zdjęć plenerowych zrobionych w Zamku Książ z uczestnikami projektu oraz film, dotyczący pierwszych kroków w usługach gastronomiczno-hotelarskich.

        


11.11.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w uroczystych obchodach 92. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przemarsz młodzieży, przedstawicieli samorządu i różnych instytucji ulicami: Kopernika, al. Wyzwolenia, Mickiewicza, Garbarską do kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów rozpoczął tradycyjnie uroczystość. Następnie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. O 12.30 Senator złożył kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.
W klapy płaszczy i kurtek wpięto kotyliony, które symbolizowały radość z wielkiego sukcesu Polaków. O przypięcie kotylionów apelował kilka dni temu Prezydent Bronisław Komorowski.

     


10.11.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Turystyczno-Sportowego "AQUA-ZDRÓJ" w Wałbrzychu. Mosiężna kapsuła została wmurowana w miejscu, gdzie stanie hala sportowa. Ku potomnym umieszczono w niej pendrive'a i akt erekcyjny podpisany przez prezydenta Wałbrzycha - Piotra Kruczkowskiego. Koncepcja budowy nowoczesnego centrum to kontynuacja planu zagospodarowania ul. Ratuszowej i okolic góry Chełmiec na kompleks rekreacyjno-sportowy również o charakterze gospodarczym (hotel, sale konferencyjne, możliwość organizacji zgrupowań). "Jest dla mnie dzień szczególny, ponieważ realizuje się moje "marzenie". Jest to odpowiedź na słowa: "Bitwa przegrana, wojna jeszcze nie.", które w tym dniu dedukuję autorowi tych słów oraz wszystkim tym, którzy tak krytykowali ten projekt." - powiedział Roman Ludwiczuk. Należy podkreślić, że powstający kompleks ma służyć nie tylko sportowcom, ale przede wszystkim mieszkańcom Wałbrzycha i okolic. Centrum Turystyczno-Sportowego "AQUA-ZDRÓJ" w Wałbrzychu to miejsce rekreacji dla rodzin.

     


10.11.2010
Długo oczekiwane podsumowanie Wałbrzyskiego Konkursu Pisania Listów odbyło się dziś w restauracji A'PROPOS. Senator Roman Ludwiczuk oraz Radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego - Monika Wybraniec zorganizowali już po raz drugi konkurs , który cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży wałbrzyskich szkół. "Mój najpiękniejszy dzień w życiu" - tak brzmiał temat tegorocznej edycji konkursu. Organizatorzy byli pod wielkim wrażeniem estetyki i pomysłowości nadesłanych prac. Spośród 200 listów jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrodzeni zostali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Laureaci:

1. Szkoły podstawowe:
I MIEJSCE Grzegorz Bogdanowicz (PSP NR 31)
II MIEJSCE Karol Starybrat (PSP NR 23)
III MIEJSCE Aleksandra Omelińska (PSP 30)

2. Gimnazja:
I MIEJSCE Michał Kustra (PG NR 7)
II MIEJSCE Paulina Bera (PG NR 7)
II MIEJSCE Weronika Tracz (PG NR 9)

Jury wyróżniło również listy czterech uczniów m.in. za walory artystyczne i oryginalność. Nagrody otrzymali:
Angelika Chochol (PSP NR 28)
Kacper Masełko (PSP NR 30)
Agata Gwóźdź (PSP NR 28)
Elżbieta Bek (PG NR 12)

Każdy z nagrodzonych otrzymał dyplom oraz prezent od organizatorów. Doceniona została także praca nauczycieli, którzy zmotywowali uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Uroczyste wręczenie nagród zakończone zostało poczęstunkiem, na zdjęciach uwieczniono młodych laureatów i prowadzących spotkanie- Romana Ludwiczuka oraz Monikę Wybraniec.

        
 
      


05.11.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na ostatnią Sesję Rady Gminy Walim. Podsumowująca kadencję 2006-2010 sesja miała charakter uroczysty i odbyła się w "Karczmie Góralskiej" w Dziećmorowicach.
Wójt Walimia Adam Hausman przekazał uroczyście Senatorowi, w obecności zgromadzonych mieszkańców gminy, akt nadania tytułu Przyjaciel Gminy Walim za działania na rzecz samorządu gminnego oraz całej społeczności lokalnej. Rys działalności społecznej Senatora przybliżyła zgromadzonym Sekretarz Gminy, wspomniała m.in. o inicjatywach, przedsięwzięciach realizowanych pod kierownictwem Senatora Romana Ludwiczuka.
W trakcie uroczystości na ręce Wójta złożone zostały specjalne podziękowanie od Senatora za wsparcie projektu "Jesienna Szkoła w Górach Sowich" , zorganizowanego dla dzieci z terenów popowodziowych.

Poniżej znajduje się tekst, który został odczytany przed wręczeniem nagrody dla Senatora:

Pan Roman Ludwiczuk jest Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej od 2005r. W Senacie RP, jako osoba bardzo aktywna i zaangażowana pełni wiele funkcji w tym: Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Członka Komisji Spraw Unii Europejskiej, Wiceprzewodniczącego Prezydium Klubu Senatorów oraz Członka Prezydium Klubu Parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Pełni również funkcje Wiceprzewodniczącego Krajowego Sądu Koleżeńskiego. W plebiscycie Polityk Regionu Wałbrzyskiego odznaczony nagrodą "WYRWIDĄB 2004".

Pan Roman Ludwiczuk zawodowo 2002 - 2005 pracował jako zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, natomiast 1986 - 2002 z sukcesem prowadził prywatne przedsiębiorstwo. Dwukrotny laureat MUFLONA, nagrody gospodarczej Nowych Wiadomości Wałbrzyskich .

Jest osobą pełną inwencji i udziela się społecznie pracując jako Przewodniczący Wałbrzyskiego Koła Przedsiębiorców oraz jest honorowym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości.
Nierozerwalnie związany z działalnością fundacji "Zielone Wzgórze", której jest założycielem. Organizacja obrała sobie za cel przede wszystkim rozwój dzieci i młodzieży.

Jest zapalonym sportowcem i charyzmatycznym działaczem. Pełni funkcję Prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Wśród młodych entuzjastów koszykówki Pan Roman Ludwiczuk postrzegany jest, jako energiczny pomysłodawca rozgrywek sportowych. W 2007 powstaje pomysł organizacji Szkolnej Ligii Koszykówki, której jest głównym inicjatorem. Obecnie trwa czwarta edycja SLK, która angażuje około 600 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Pan Roman Ludwiczuk co roku organizuje dla młodzieży Dzień Przedsiębiorczości oraz już po raz czwarty konferencję Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Znany jest również z organizacji corocznych Bali Mikołajkowych dla 600 dzieci ze szkół podstawowych.

Od kilku lat angażuje się również w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednym z takich przedsięwzięć jest corocznie organizowany Dzień Mam Dzieci Niepełnosprawnych a w tym roku realizacja projektu ministerialnego: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną pn. "Pierwsze kroki w usługach gastronomiczno-hotelarskich".

Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego znają Pana Romana Ludwiczuka dzięki licznym akcjom, mającym na celu wsparcie najbardziej potrzebujących. Niezwykłą gotowość niesienia pomocy udowodnił wielokrotnie m.in. w obliczu powodzi, która nawiedziła Polskę latem br.

Znają go również bardzo dobrze mieszkańcy Gminy Walim, którą zawsze wspiera. Między innymi poprzez lobbowanie u Wojewody Dolnośląskiego w sprawie komunalizacji Zamku Grodno, a także poprzez działania na rzecz walimskiego samorządu podczas starań o dotację na budowę Hali sportowej. Jest częstym gościem podczas różnych wydarzeń mających miejsce na terenie Gminy Walim. Niewątpliwie jest mocno związany z Gminą Walim. Był Radnym Gminy Walim w latach 1984-1988 a w latach 1982-1986 pracował jako nauczyciel w szkole Podstawowej w Jugowicach.
Zaangażowanie Pana Romana Ludwiczuka w sprawy społeczne cechuje dynamizm działania. Jego aktywność dostrzegana jest przez wielu, o czym świadczą liczne wyrazy uznania.

 


21.10.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk, jako wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, został wydelegowany przez Marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza, na konferencję prasową poświęconą podpisaniu porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" a Województwem Dolnośląskim. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Rozmowy dotyczyły współpracy przy organizacji Jubileuszowych XV Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Dolny Śląsk 2011. Województwo Dolnośląskie, na mocy podpisanego dziś porozumienia, stało się pełnoprawnym organizatorem tej znaczącej imprezy.
XV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne to największe sportowe wyzwanie dla Dolnego Śląska w 2011 roku. Szacuje się, że na Igrzyska, które od 30 lipca do 6 sierpnia 2011 odbywać się będą we Wrocławiu i na okolicznych obiektach sportowych, przyjedzie ponad półtora tysiąca uczestników reprezentujących Polonię z kilkudziesięciu krajów Europy i świata. Należy podkreślić, że nadrzędnym celem imprezy jest integracja środowisk polonijnych, zwłaszcza młodzieży i umacnianie ich kontaktów z krajem ojczystym.
     


18.10.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Tomaszem Siemoniakiem - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Markiem Łapińskim - Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Rafałem Jurkowlancem - Wojewodą Dolnośląskim wizytowali inwestycje drogowe na terenie miasta i powiatu wałbrzyskiego. Goście byli pod wrażeniem podejmowanych działań mających na celu poprawę stanu nawierzchni oraz nowymi inwestycjami prowadzonymi na terenie powiatu. 


Na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu odbyła się Konwencja Samorządowa Platformy Obywatelskiej. Uczestniczyli w niej zarówno członkowie partii, jak i sympatycy. Konwencję poprzedził występ zespołu COVERY, który podgrzewał atmosferę. Na konwencję przybyli, m. in. Grzegorz Schetyna - Marszałek Sejmu RP, Stefan Niesiołowski - Wicemarszałek Sejmu RP, Tomasz Siemoniak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marek Łapiński - Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Rafał Jurkowlaniec - Wojewoda Dolnośląski, Jacek Protasiewicz i Piotr Borys - Europosłowie. Prowadzącymi na konwencji byli: Izabela Katarzyna Mrzygłocka - Posłanka na Sejm RP oraz Roman Ludwiczuk - Senator RP. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości. Następnie każdy z przybyłych gości zabrał głos. Po wystąpieniach odbyła się prezentacja kandydatów do poszczególnych szczebli samorządowych. Prezentacje rozpoczął Piotr Kruczkowski - kandydat na prezydenta Wałbrzycha, a później kolejno kandydaci na burmistrzów i wójtów w powiecie wałbrzyskim wspierani przez Platformę Obywatelską, kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego, kandydaci do Rady Miasta Wałbrzycha oraz kandydaci do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Konwencja Wyborcza oficjalnie rozpoczęła kampanię samorządową PO w powiecie wałbrzyskim.

        
 


16.10.2010
W sobotę po śniadaniu pożegnaliśmy przebywającą w Powiecie Wałbrzyskim 45 osobową grupę młodzieży z gminy Łubnice. Projekt finansowany ze środków MPiPS trwał 10 dni. W tym czasie młodzież zwiedzała rejony Gór Sowich oraz Wałbrzycha. Oprócz zwiedzania obiektów turystycznych i kulturalnych organizatorzy zapewnili również zajęcia z arteterapii, tj. wykonywanie prac z masy solnej, malowanie obrazów, tworzenie ikeban. Młodzież miała również możliwość uczestniczyć w zajęciach ze strzelnicowa i robotyki zorganizowanych przez Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu. Dzieci brały udział również w zajęciach sportowych przygotowanych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Walimiu, Klub Sportowy Górnik Wałbrzych oraz czynnie kibicowały podczas meczu Koszykówki I Ligi Mężczyzn między Górnikiem Wałbrzych, a Sokołem Łańcut. Dużym powodzeniem u młodzieży cieszyły się również przygotowane przez organizatorów dyskoteki i ogniska.

Senator obiecał młodzieży, że ich przyjazd nie był tylko jednorazowym incydentem, ale ma nadzieję na stałą współpracę pomiędzy gminą Wałbrzych i gminą Łubnice. Roman Ludwiczuk wyraził nadzieję, że już wkrótce odwiedzi ich w ich rodzinnej miejscowości, a szczególnie w znajdującym się nieopodal, słynnym Pacanowie.


14.10.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk gościł dzieci z gminy Łubnice, które przebywają na jego zaproszenie na Jesiennej Szkole w Górach Sowich. Spotkanie związane było z pierwszym podsumowaniem pobytu oraz przekazaniem plecaków wypełnionych artykułami szkolnymi zebranymi podczas sierpniowo-wrześniowej akcji Dorośli dla Dzieci. Na spotkaniu obecni byli również: Prezes Fundacji Zielone Wzgórze, ks. Stanisław Wójcik, Radna - Renata Wierzbicka oraz dyrektor regionalny Telefonii Dialog - Wojciech Krasoń. Senator wraz z gośćmi wręczył również dzieciom upominki w postaci słodyczy i osprzętu muzycznego. Ponieważ wizyta gości przypadała na Święto Edukacji Narodowej wręczono również przybyłym nauczycielom upominki.

        


11.10.2010
W hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczysta inauguracja IV edycji Szkolnej Ligi Koszykówki Toyota Basket Liga 2010/2011. Na początku Prezesa Fundacji "Zielone Wzgórze" przywitała przybyłych gości. Następnie uczestnikom Gali Otwarcia przypomniano ubiegłe sezony rozgrywek w formie prezentacji multimedialnej. Po prezentacji głos zabrał Roman Ludwiczuk - Senator RP, który przedstawił zaproszonych gości i podziękował partnerom biznesowym za dotychczasową współpracę przy organizacji SLK. Przybyli goście zostali poproszeni o wręczenie piłek na nowy sezon dla każdej szkoły biorącej udział w rozgrywkach. W kolejnej części uroczystości Roman Ludwiczuk razem z Piotrem Kruczkowskim - Prezydentem Miasta Wałbrzycha otworzyli ligę symbolicznym rzutem piłki do kosza. Zwieńczeniem uroczystości był rozegrany mecz pomiędzy drużyną I-ligowego Górnika Wałbrzych, a reprezentantami szkół podstawowych i gimnazjalnych.

        
 
        


Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Fundacja "Zielone wzgórze" jest organizatorem Jesiennej Szkoły w Górach Sowich dla 40-tki dzieci z terenów popowodziowych z gminy Łubnice (woj. świętokrzyskie). Dzieci są zakwaterowane na 10-dniowy pobyt w Pensjonacie "Biała Sowa" w Michałkowej. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorzy zapewnili dzieciom szereg atrakcji, m. im. zwiedzanie Palmiarni, Zamku Książ i Stada Ogierów, Zamku Grodno oraz atrakcje sportowy, np. basen. W dniu 11.10.2010 roku odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku, na które oprócz młodzieży zaproszeni zostali także organizatorzy i wolontariusze akcji zbiórki artykułów szkolnych. Podczas spotkania podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w akcję, dzieci z terenów popowodziowych wręczyły wykonane przez siebie własnoręcznie serca.

        


04.10.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Kwaterodawców Gór Sowich, które zostało zorganizowane w Starostwie Powiatowym. Głównym celem spotkania było ustalenie planu promowania powiatu wałbrzyskiego pod kątem turystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki. Rozmawiano także
o możliwościach wykorzystania Miasta Stołecznego Warszawy do promocji wałbrzyskiego regionu. Dzięki swojemu położeniu, wybitnym walorom krajoznawczym, ciekawym obiektom przyrodniczym i historycznym powiat wałbrzyski oferuje turystom multum możliwości spędzania wolnego czasu. Turystyka w regionie rozwija się żywiołowo. Powstają trasy MTB, które przyciągają coraz większą rzeszę ludzi pragnących aktywnie spędzić czas. Wciąż rosnącą popularnością cieszy się także agroturystyka, która staje się alternatywną formą wypoczynku oraz elementem rozwoju powiatu wałbrzyskiego. Wzrastająca
w społeczeństwie świadomość ekologiczna przyczynia się do dużego zainteresowania ofertami Tyc gospodarstw. Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich skupia 20 gospodarstw, które oferują niepowtarzalną atmosferę, spokój, domową kuchnię i wiele innych atrakcji.

Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z właścicielem salonu Toyoty, Janem Nowakowskim. Salon Toyota Nowakowski w Wałbrzychu został laureatem konkursu "Dolnośląska Budowa Roku 2009", który rozstrzygnięto 28 września 2010r. we wrocławskim Teatrze Lalek. Inwestycja zajęła II miejsce w kategorii "Obiekty Użyteczności Publicznej". Senator pogratulował nagrody właścicielowi salonu i podziękował mu za promocję miasta w regionie.


04.10.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w uroczystym otwarciu Hali Widowiskowo-Sportowej w Walimiu. Nowoczesna, mierząca blisko 700 metrów kwadratowych hala stwarza doskonałe warunki do uprawiania przeróżnych form aktywności fizycznej. Zaproszeni goście mogli się przekonać się o tym na własnej skórze podczas części artystycznej ceremonii. Po oficjalnym otwarciu hali poprzez przecięcie wstęgi przez Adama Hausmana - Wójta Gminy Walim na arenie pojawiły się gminne kluby sportowe. Następnie odbył się międzynarodowy mecz w tenisa stołowego Polska - Czechy. Mecz rozpoczęli Senator Ludwiczuk i Wójt Hausman. Warta 5.5 mln złotych inwestycja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, 30% kosztów projektu pokryła gmina.

        
 


25.09.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na Galę XX-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Uroczystość odbyła się w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Pierwotnie świętowanie Jubileuszu miało się odbyć 10 kwietnia br., ale tragiczne wydarzenia związane z katastrofą smoleńską spowodowały ustalenie nowej daty uroczystości. Jedno z najważniejszych wydarzeń w Świdnicy zaszczycili obecnością znamienici goście, m.in. prof. Jan Miodek, prof. Leszek Balcerowicz oraz Adam Michnik. Program jubileuszu był bardzo zróżnicowany. Obchody rozpoczęła debata gospodarcza "20 lat po przełomie, czyli co dał przedsiębiorczości Okrągły Stół". W godzinach popołudniowych w zabytkowym Kościele Pokoju odbył się koncert organowy. Uroczystość zakończyła uroczysta Gala, podczas której nadano tytuły Członków Honorowych SPiKŚ, wręczono nagrody "Wiecznego Pióra 2010" oraz "Diamentów Wolności". Senator ofiarował na ręce Pana Prezesa Edwarda Szywały tablicę upamiętniającą tegoroczny jubileusz SPiKŚ.


18.09.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w posiedzeniu Zarządu Regionu Dolnośląskiego oraz Rady Regionu Dolnośląskiego PO poświęconej zbliżającym się wyborom samorządowym, która odbyła się na Zamku Książ. Po plenum partii odbyła się konferencja prasowa, na której Grzegorz Schetyna, marszałek sejmu i jednocześnie szef dolnośląskiej PO, ogłosił nazwiska kandydatów Platformy Obywatelskiej ubiegających się o funkcje prezydentów i burmistrzów dolnośląskich miast oraz kandydatów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Ponownie wielkim zaufaniem obdarzono Piotra Kruczkowskiego, który został jednogłośnie wybrany kandydatem PO na prezydenta Wałbrzycha. Po konferencji dolnośląscy samorządowcy udali się do Bazyliki NMP w Krzeszowie, gdzie odbyła się uroczysta Msza Św. w ramach pielgrzymki Platformy Obywatelskiej.


15.09.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Piotrem Mazurkiem. Celem rozmowy był omówienie udziału Mazurka w tegorocznych Igrzyskach Jeździeckich w Lexington, Kentucky, USA. Senator był pod wrażeniem osiągnięć zawodnika ze Świdnicy, który jest jednym z najmłodszych na świecie zakwalifikowanych w zaprzęgach czterokonnych. Zaszczyt reprezentowania Polski w Mistrzostwach jest uwieńczeniem wieloletniej pracy Mazurka. Olimpiada w Lexington to miejsce, gdzie Kultura spotyka się ze Sportem, wyszukana Elegancja ze wspaniałym Duchem Walki Fair Play, i gdzie prezentowane doznania - na zawsze pozostają w pamięci - przekonuje Piotr Mazurek. Jego zamiarem jest godne reprezentowanie Polski i polskiej marki podczas igrzysk. Senator zadeklarował pomoc w organizacji wyjazdu. Spotka się w tej sprawie z Kazimierzem Plocke, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


14.09.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na podsumowanie konkursu "Najlepiej funkcjonujące i zorganizowane gospodarstwo agroturystyczne w Powiecie Wałbrzyskim". Na miejsce rozstrzygnięcia konkursu wybrane zostało gospodarstwo o nazwie "Arkadia" we wsi Grzmiąca, w gminie Głuszyca. Do konkursu zgłosiło się piętnaście gospodarstw z Kowalowej, Golińska, Rybnicy, Borówna, Cieszowa, Olszyńca, Jugowic, Koloni Górnej, Michałkowej, Niedźwiedzicy, Jedliny-Zdroju, Łomnicy, Grzmiącej, Głuszycy Górnej i Wałbrzycha. Właściciele gospodarstw twierdzą zgodnie, że agroturystyka jest nieodzownym elementem na stałe wpisanym w pejzaż naszego kraju, szczególnie w regionach, w których oferta gospodarstwa uzupełniona jest malowniczym krajobrazem. Takie warunki bez wątpienia spełnia ziemia wałbrzyska. Komisja konkursowa przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody; gospodarzom imprezy, Monice i Wojciechowi Niedziółkom oraz Emilii i Wiesławowi Podhajskim z Olszyńca w gminie Walim. Specjalne wyróżnienie otrzymali Alicja i Eugeniusz Siembiedowie z Wałbrzycha.
     


13.09.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk, po raz kolejny, spotkał się z przedstawicielami środowisk górniczych, wałbrzyskich przedsiębiorstw oraz instytucji w celu zorganizowania uroczystości Barbórkowych. Wstępnie uzgodniono, iż rozpoczną się one w tym roku od Mszy Św. i złożenia kwiatów pod pomnikiem Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego, a zakończą Biesiadą w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu.


08.09.2010
W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji wręczono wyprawki szkolne dla prawie 300 uczniów reprezentujących wałbrzyskie szkoły podstawowe i gimnazjalne. Artykuły szkolne zbierano w dwa ostanie weekendy na terenie wałbrzyskich marketów: Auchan, Makro, Kaufland, Tesco i Real. Część z zebranych darów zostanie przekazane dla dzieci z terenów powodziowych. Podczas czterodniowej akcji zebrano 8 tysięcy zeszytów, ok. 1 tysiąca kredek, flamastrów, farb i plasteliny, a także kilkaset długopisów i ołówków. Do hali OSiR-u przybyli organizatorzy akcji, patroni honorowi, przedstawiciele marketów, radni miejscy i powiatowi oraz członkowie wspólnot samorządowych, którzy uczestniczyli w sposób bezpośredni w zbiórce. Organizatorzy zapowiadają zorganizowanie kolejnej edycji akcji w przyszłym roku.

        


05.09.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczyste obchody 71. rocznicy agresji Niemiec na Polskę, które odbywały się w obozie KL Gross Rosen w Rogoźnicy k. Strzegomia. Złożenie wieńców przez przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej oraz reprezentantów instytucji z regionu pod piecem krematoryjnym w obozie poprzedziła Msza Św. koncelebrowana przez świdnickiego biskupa pomocniczego - ks. dr Adama Bałabucha. Na uroczystości obecny był przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odczytał list od Pana Bogdana Zdrojewskiego. Przed rozpoczęciem Liturgii przywołano nazwiska byłych więźniów obozu, którzy zmarli w mijającym roku. Po Mszy Św. odbył się apel poległych.

        


31.08.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk objął patronat honorowy nad projektem "Pierwsze Kroki w Usługach Gastronomiczno-Hotelarskich", realizowanym przez Fundację "Zielone Wzgórze". Główne założenia projektu oraz jego beneficjentów zaprezentowano na zorganizowanej konferencji prasowej. Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prezes Fundacji, Renata Chruszcz, nakreśliła założenia projektu, który ma na celu zapewnić osobom niepełnosprawnym warunki do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Udział w zajęciach o charakterze rehabilitacji zawodowej bierze 15-tka podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W pracowniach symulacyjnych przygotowują się do zawodu: pomocnik kucharza, pokojówka, kelner - barista oraz florysta. Współrealizatorami przedsięwzięcia są wałbrzyscy i kamiennogórscy restauratorzy i hotelarze, którzy wyrazili zgodę na to, aby praktyczne warsztaty odbywały się w ich hotelach i restauracjach. Zwieńczeniem projektu będzie planowana na listopad 2010 Uroczysta Gala, podczas której beneficjenci zaprezentują swoje umiejętności.

        


26.08.2010
Na stadionie piłkarskim Polonii Warszawa odbył się Turniej Piłkarski z udziałem Klubów Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także Orłów Górskiego na rzecz poszkodowanych podczas powodzi w Bogatyni i Zgorzelcu. Mecze odbywały się w obecności kilkuset kibiców. Senator RP Roman Ludwiczuk grał w drużynie Klubu PO w ataku, u boku Romana Kosteckiego - Posła na Sejm. Drużyna Klubu Parlamentarnego PO rozgromiła przeciwników z SLD aż 7:0. Bramki zdobyli, m.in. R. Kosecki (x2), R. Ludwiczuk (x2). Następnie reprezentacja Klubu PO rozegrała mecz z Orłami Górskiego przegrywając 1:3, a na listę strzelców jedynego gola dla Klubu PO wpisał się R. Ludwiczuk. W trakcie Turnieju odbywały się licytacje i zbiórki. Senator wylicytował książkę podpisaną przez Kazimierza Górskiego. W czasie akcji zebrano kilkanaście tysięcy złotych, które przekazano na ręce wicewojewody dolnośląskiego - Ilony Antoniszyn-Klik.

     


25.08.2010
W Biurze Parlamentarnym odbyła się konferencja prasowa dotycząca, organizowanej już po raz drugi, akcji zbiórki artykułów szkolnych dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci z terenów powodziowych, które wysoka woda dotknęła w maju i czerwcu 2010 roku. W spotkaniu wzięli udział: Roman Ludwiczuk - Senator RP, Renata Wierzbicka - radna Rady Miasta Wałbrzycha oraz Monika Wybraniec - radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego, a także radni miejscy i powiatowi oraz członkowie Wspólnot Samorządowych. Na konferencji zaprezentowano plakat zbiórki, która odbędzie się w ciągu dwóch najbliższych weekendów w wałbrzyskich marketach.

     


21-22.08.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk, Radna Powiatu Wałbrzyskiego - Monika Wybraniec oraz Stowarzyszenie Kupców Manhattan w Wałbrzychu zorganizowali wyjazd wolontariuszy do zalanej przez powódź wsi Sieniawka w powiecie zgorzeleckim. Rudolf Kuczyc - sołtys wsi przyjął pomocników do siebie i przez dwa dni usuwali oni szlam popowodziowy z kościoła, budynków mieszkalnych, placu zabaw. Zawieziono tam również mnóstwo słodyczy, zabawek, 30 krzeseł do zniszczonej świetlicy oraz odzież. Dzięki pomocy wolontariuszy przy usuwaniu szlamu, gałęzi oraz zwalonych drzew z boiska, sołtys będzie mógł za dwa tygodnie zorganizować tam festyn dla dzieci z okazji zakończenia wakacji.

                 


14.08.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk objął patronat nad Festiwalem Sera, który odbył się już po raz czwarty w gminie Walim, w Karczmie Góralskiej w Dziećmorowicach. Senatora reprezentowała dyrektor biura. Charakter imprezy nawiązywał do biesiady w stylu bałkańskim. Zarówno smakosze sera, jak także pasjonaci muzyki bułgarskiej, macedońskiej, serbskiej, greckiej i cygańskiej przybyli licznie na festiwal. Wielbiciele kultury bałkańskiej mogli uczestniczyć również w warsztatach tanecznych. Coraz większa liczba lokalnych wystawców prezentowała własne wyroby i rywalizowała w konkursach na najlepszą potrawę z sera, najlepszy produkt serowy dla firm oraz na najpiękniejszą kompozycję ziół. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, po raz kolejny pod względem organizacyjnym, stanęło na wysokości zadania.

        


12.08.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystość z okazji Dnia Energetyka, która miała miejsce w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. Część oficjalną rozpoczęło przemówienie Dyrektora Oddziału EnergiaPro S.A. w Wałbrzychu - Andrzeja Lukasa. Następnie w symbolicznym geście podziękowania uhonorowani zostali pracownicy. W gronie wyróżnionych znalazły się osoby, które przez wieloletnią pracę, przyczyniły się do rozwoju Oddziału. Program uroczystości wzbogaciły przemówienia okolicznościowe przybyłych gości. Głos zabrali przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy zakładów EnergiaPro na terenie Dolnego Śląska i służby mundurowe. Na ręce Dyrektora przekazane zostały liczne listy gratulacyjne. Uroczysta gala zakończyła się poczęstunkiem oraz występem artystycznym.

        


11.08.2010
W sobotę 7 sierpnia 2010 wylała rzeka Miedzianka rujnując miasto Bogatynia. Zawalone są budynki mieszkalne, zerwane mosty. Zalana została także kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego i położona niżej część miasta, w sumie ok. 75 procent jego powierzchni.
W dniu 11 sierpnia wolontariusze z Klubów: Wałbrzych 4x4 i Sudety 4x4, posłanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, przedsiębiorstwa i instytucje lokalne oraz biuro Senatora Romana Ludwiczuka zorganizowali akcję pomocową dla powodzian.
11 samochodów terenowych, załadowanych po dach darami, wyruszyło do Markocic, najbardziej zniszczonej dzielnicy Bogatyni. Po trudnej przeprawie dotarli do potrzebujących i rozdawali dary, rozmawiali z poszkodowanymi, zbierali informacje o dalszych potrzebach. To druga taka akcja Grupy 4x4 Sudety i na pewno nie ostatnia. Senator obecnie przygotowuje przyjęcie dzieci z terenów popowodziowych z woj. świętokrzyskiego, ale już w obliczu nowej tragedii obiecał, że dla dzieci z Bogatyni też postara się zorganizować wypoczynek.

        
 
   


06.08.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, przed którym Bronisław Komorowski złożył przysięgę i formalnie objął urząd Prezydenta Polski. Uroczystość zaprzysiężenia rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci 96 ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem, w której zginęła m.in. para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Bronisław Komorowski zadeklarował w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym chęć współpracy z rządem, parlamentem oraz z partiami opozycyjnymi. Dziękując swoim wyborcom za głosy, podkreślił, że będzie chciał też zabiegać o "zrozumienie i uznanie" tych, którzy poparli w wyborach prezydenckich jego kontrkandydata. Po zaprzysiężeniu Prezydent RP wraz z najbliższą rodziną wziął udział w mszy świętej w Archikatedrze św. Jana. Następnie w Zamku Królewskim odebrał insygnia Orderów: Orła Białego i Odrodzenia Polski.


05.08.2010
W biurze parlamentarnym Senatora odbyło się spotkanie z dyrektorami i przedstawicielami wałbrzyskich marketów (Tesco, Auchan, Makro, Real, Kaufland) oraz z prezesami kilku wałbrzyskich firm. Dotyczyło ono organizacji drugiej edycji zbiórki artykułów szkolnych ,,Dorośli dzieciom". Na spotkaniu obecny był także ksiądz Stanisław Wójcik, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Roman Ludwiczuk Senator RP i Renata Wierzbicka Radna Rady Miasta Wałbrzycha. W tym roku zebrane artykuły szkolne przekazane zostaną nie tylko dzieciom potrzebującym ze szkół powiatu wałbrzyskiego, ale również dzieciom z gminy Łubnice, która została zalana podczas majowych i czerwcowych powodzi. Jak co roku, do akcji włączą się wspólnoty samorządowe, radni oraz rzesza wolontariuszy. Akcja odbywać się będzie w dniach 27-28 sierpnia oraz 03-04 września. Zapraszamy wszystkich do wsparcia zbiorki.


21-22.07.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Senatu RP. Na posiedzeniu wprowadzono zmiany do następujących ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o orderach i odznaczeniach, o transporcie drogowym, zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011". Natomiast przyjęto bez poprawek zmiany ustawy w: ustawie o działach administracji rządowej, ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz przepisach wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Podczas posiedzenia powołano także członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


21.07.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 112 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na Komisji poruszono między innymi sprawy dotyczące wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady WE w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego, projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej. 


20.07.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Policji. Uroczystości rozpoczęto minutą ciszy ku czci pamięci osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oraz pamięci ofiar katyńskich, było wśród nich także wielu policjantów. Z rąk Komendanta Wojewódzkiego awanse odebrało czterech oficerów. Ponadto przyznano wyższe stopnie wśród policjantek i policjantów w korpusach sierżantów i aspirantów. Senator otrzymał od Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów "Medal XX -lecia NSZZP". Na uroczystościach poruszono problem zbyt małej liczby funkcjonariuszy oraz potrzeb jakie wynikają z niewystarczającego wyposażenia. Senator jeszcze raz dziękuje Policji za jej wzorową służbę na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego. 

     


12.07.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z drużyną koszykarzy, którzy w niedzielę (11.07.2010) wywalczyli wicemistrzostwo świata do lat 17 na Mistrzostwach Świata w Hamburgu spotkał się z marszałkiem Sejmu - Grzegorzem Schetyną. W spotkaniu uczestniczyli także minister sportu - Adam Giersz oraz przewodnicząca sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - Elżbieta Jakubiak. Wicemistrzowie świata podarowali oficjelom piłki z podpisami.

 


07-08.07.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w 59 posiedzeniu Senatu RP. Senator zajął stanowisko do punktu 7 i 10 porządku obrad. Pierwsze wystąpienie Senatora dotyczyło proponowanych zmian w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, natomiast drugie wystąpienie dotyczyło stanowiska w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.


05.07.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z reprezentantami braci górniczej, przedstawicielami urzędu miejskiego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw.
Zebrani dyskutowali nad organizacją grudniowej Barbórki oraz przebiegiem uroczystości. Kolejne spotkanie zaplanowano po przerwie wakacyjnej - na 13.09.2010 roku.

        


04.07.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z innymi członkami wałbrzyskiej Platformy Obywatelskiej wziął udział w wieczorze wyborczym, który odbył się w siedzibie PO przy ul. Słowackiego 26. Spotkanie stało się okazją do świętowania wygranej kandydata PO na prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego, który zdobył 53,01% głosów wyborców.

     


24.06.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk zorganizował spotkanie w kompleksie Dworzysko w Szczawnie-Zdroju, które dotyczyło podsumowania akcji zbiórki darów oraz wyjazdu grupy wolontariuszy na tereny popowodziowe. Wyjazd odbył się w dniach 16-18 czerwca 2010 r., a miejscem docelowym akcji stała się gmina Łubnice w województwie świętokrzyskim. Spotkanie było formą podziękowania dla wszystkich, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni przyczynili się do udanej akcji pomocowej. Senator na wstępie podziękował sponsorom, dzięki którym udało się przeprowadzić zbiórkę darów. Były to zarówno przedsiębiorstwa, instytucje, jak i placówki oświatowe z Wałbrzycha i regionu. I tak w akcję włączyło się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zebra sp. z o.o. w Mieroszowie, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A., Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Zakład Urządzeń Technicznych WAMAG S.A., PAKT sp. z o.o., Piekarnia-Cukiernia Frąckowiak, Mirjan s. c. Na apel o uczestnictwo w akcji odpowiedziały także Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oraz szkoły: Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa" w Wałbrzychu, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 i 30 w Wałbrzychu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej. Partnerzy akcji otrzymali od Senatora podziękowania oraz anioły z masy solnej wykonane specjalnie na tę okazję przez niepełnosprawnych z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. Wyjazd nie byłby możliwy gdyby nie uczestnictwo w nim wolontariuszy, których mobilizacja w większości odbyła się w Zespole Szkół Nr 8 w Wałbrzychu. Uczniowie otrzymali pisemne podziękowania oraz gadżety.
Senator zapowiedział powrót do gminy Łubnice w sierpniu z darami w postaci m. im. artykułów szkolnych, które zostaną przekazane tamtejszym szkołom, które ucierpiały podczas powodzi. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do sukcesu tej akcji.

           
 
   


21.06.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w Ósmej Akademii Muflonów na Zamku Książ. Tematem tegorocznego szkolenia był "Odpowiedzialny biznes - trend czy konieczność?". Akademia Muflonów to doskonałe miejsce wymiany doświadczeń przedsiębiorców z całego regionu, służące nie tylko nagradzaniu laureatów lecz także promowaniu rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z ważnych elementów spotkania było przedstawienie "Sen prezesa - inspirujący lider", czyli nietypowe ujęcie biznesu zamknięte w formule teatru (zajęła się tym Grupa Kras) oraz wycieczka do Toyoty Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu. Podczas zwiedzania zakładu uczestnicy szkolenia poznali pro-środowiskowe rozwiązania w praktyce.


20.06.2010
Senator Roman Ludwiczuk ufundował i wręczył nagrody w zorganizowanych w stadzie Ogierów Książ Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w ujeżdżeniu o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego. Młodzi pasjonaci koni i jeździectwa obecnie doskonale promują nasz region. Jednocześnie są wzorem dla młodych adeptów jazdy konnej. Celem mistrzostw jest: propagowanie sportu jeździeckiego wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie młodemu pokoleniu rekreacyjnie uprawiającemu jazdę konną udziału w sportowej rywalizacji, umożliwienie młodzieży sprawdzenia swoich postępów w nauce jazdy konnej oraz motywowanie ich do dalszej pracy.


18.06.2010
Senator Roman Ludwiczuk objął patronat honorowy oraz uczestniczył w konferencji pt. "Gmina przyjazna młodym? Forum otwartej przestrzeni". Została ona zorganizowana w Zamku Książ przez Młodzieżową Radę Miasta Wałbrzycha. Spotkanie stało się okazją do otwartej debaty na temat szans rozwoju ludzi młodych w mieście. Poruszono na nim także kwestie: edukacji, sportu, kultury oraz rozwoju miasta pod względem ekonomicznym.


16.06.2010 - 18.06.2010
W miesiącach maj i czerwiec przez Polskę przeszły ogromne fale powodziowe zalewając miejscowości z kilku województw. Jedną z takich gmin są Łubnice w województwie Świętokrzyskim w powiecie staszowskim. Zostało tam podtopionych ponad 1600 gospodarstw. Woda zniszczyła prawie wszystkie uprawy, a ze względu na rozmiary strat wiadomym jest, że gmina sama sobie nie poradzi. Od 14 czerwca trwają tam, po ostatniej fali, prace porządkowe, osuszanie domostw oraz sprzątanie wokół gospodarstw i na polach.

W usuwanie skutków powodzi w Łubnicach zaangażował się Roman Ludwiczuk. Senator odpowiedział na apel zalanych mieszkańców, skrzyknął także nie tylko przedsiębiorców, którzy zadbali o dary dla powodzian (w zbiórce darów wzięli udział: Henryk Frąckowiak - Piekarnia-Cukiernia Frąckowiak, Jerzy Szymańczyk - Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Tomasz Synek - WPWiK, Renata Chruszcz - Fundacja Zielone Wzgórze, Roman Głód - Zespół Szkół Nr 8, Monika Wybraniec i Zygmunt Pala ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu) lecz także 30 osobową grupę wałbrzyskiej młodzieży.

Wyjazdowa akcja pomocy powodzianom trwała 3 dni. Młodzież posprzątała blisko 40 gospodarstw oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Budziskach. Mieszkańcy gminy doceniając niesioną pomoc serdecznie za nią dziękowali. W związku z dużym rozmiarem tragedii Senator RP Roman Ludwiczuk rozpatruje możliwość kolejnego wyjazdu.

        
 
     


15.06.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Prezes Fundacji "Zielone Wzgórze"- Renatą Chruszcz zorganizowali uroczystą galę wieńcząca III edycję Szkolnej Ligi Koszykówki Toyota Basket Liga 2009/2010. Już od godziny 9.00 na hali OSIR-u rozpoczęły się mecze finałowe w szkołach gimnazjalnych a następnie w podstawowych. Trzecie miejsce w Szkołach Podstawowych zajęła PSP nr 23 , srebrny medal trafił do PSP nr 15, natomiast złoto wywalczyli zawodnicy z PSP nr 21. W gimnazjach na trzeciej pozycji uplasowało się GIM nr 13, drugie miejsce zajęli zawodnicy z GIM nr 11, natomiast zwycięstwo wywalczyli sobie zawodnicy z GIM nr 9. W trakcie zawodów uczniowie otrzymali poczęstunek w postaci słodkiej bułki i butelki wody mineralnej.

O godzinie 13.00 rozpoczęła się uroczysta Gala. Najpierw Senator podziękował wszystkim partnerom biznesowym ze szczególnym wyróżnieniem Toyoty, Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria", MPK, WPWiK, "Uzdrowiska Szczawno - Jedlina". Szczególne podziękowania wręczono również staroście wałbrzyskiemu, który ufundował medale, puchary i nagrody specjalne dla dróżyn zwycięskich oraz Prezydentowi Piotrowi Kruczkowskiemu, fundatorowi nagród dla cheerliderek oraz w konkursach na reportaż. Potem rozpoczęło się wręczania nagród zawodnikom z 18 szkół. Wszyscy zawodnicy otrzymali plecaki i piłki do koszykówki, a ponad to drużyny zwycięskie medale, puchary oraz za zajęcie trzeciego miejsce nagrodę w postaci biletów na mecz Górnika Wałbrzych, kolejno za drugie miejsce karnet na letni tor saneczkowy, natomiast drużyna, która zajęła miejsce pierwsze otrzymała wejściówkę do parku linowego. Drużyny cheerliderskie otrzymały komplet pomponów. Senator wręczył również nagrody rzeczowe dla trenerów drużyn i opiekunów cheerliderek, a Prezydent miasta Wałbrzycha złożył im podziękowania oraz gratyfikacje pieniężne. Wyłoniono też najlepszych punktujących zawodników, którzy otrzymali nagrody rzeczowe. W szkołach podstawowych okazał się nim Marcel Zieliński z PSP nr 23, w gimnazjach Hubert Murzacz z GIM nr 13. Nagrodzeni zostali również twórcy najlepszej szkolnej strony internetowej SLK i cyklu reportaży z meczy w sezonie 2009/2010. Pierwsza nagroda trafiła do PSP nr 15, natomiast laureatami drugiej nagrody zostali Mateusz Bober i Michał Błaszczak. Wręczono również nagrodę specjalną dla Łukasza Kołaczyńskiego z PSP 21, który jako jedyny zawodnik w historii SLK był zawodnikiem drużyny, która zdobyła zwycięstwo trzy razy z rzędu.

        
 
  
 


09.06.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk razem z Radną Miejską - Renatę Wierzbicką, Monikę Wybraniec oraz ks. Stanisława Wójcika zorganizował akcję pod nazwą "Przyłącz się do walki z białaczką" w wałbrzyskiej hali OSiR. Senator objął patronat honorowy nad przedsięwzięciem. Akcja oddawania krwi w celu identyfikacji możliwych dawców szpiku kostnego to niepowtarzalna szansa dla potencjalnych dawców, którzy mają okazję podarować chorym drugie życie oraz dla samych chorych, którzy mogą żyć normalnie. Akcja została przeprowadzona przede wszystkim z myślą o 23-letnim Marcinie, który od dwóch lat choruje na białaczkę limfoblastyczną. Obecnie nastąpił kolejny nawrót choroby, który paraliżuje całe życie Marcina i nie pozwala mu na ukończenie szkoły.

    


08-10.06.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w kolejnym posiedzeniu Senatu RP. Senator złożył dwa oświadczenia. Pierwsze, skierowane do minister pracy i polityki społecznej - Jolanty Fedak dotyczące miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Drugie, w sprawie podatku VAT skierowane do ministra finansów - Jana Vincenta Rostowskiego.


24.05.2010
W restauracji A Propos w Wałbrzychu, po raz kolejny, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy dla mam dzieci niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy byli Senator RP Roman Ludwiczuk oraz Fundacja "Zielone Wzgórze". Obecnością swoją zaszczycili także Starosta Powiatu Wałbrzyskiego - Augustyn Skrętkowicz i Prezydent Miasta - Piotr Kruczkowski. Prezydent Wałbrzycha objął także patronat honorowy nad uroczystością. Upominki dla mam w postaci słodkich prezentów oraz kwiatów zakupione zostały dzięki wsparciu firmy Dialog S.A. Uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej z Zespołu Szkół Integracyjnych oraz wałbrzyskich liceów. Po przedstawieniu pt. "Mały Książe" na mamy czekał poczęstunek oraz lampka wina. Mamy mogły podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami lub po prostu pobyć we własnym towarzystwie. 

           
 
     


22.05.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w IV Zjeździe Regionu Dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej. Zjazd odbył się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W Zjeździe uczestniczyło ok. 500 delegatów z całego Dolnego Śląska. Podczas Zjazdu wybrano władze partii w regionie. Przewodniczącym Regionu Dolnośląskiego PO RP został Grzegorz Schetyna. 

 


21.05.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 8 w Wałbrzychu. Spotkanie dotyczyło inicjatywy uczniów związanej z utworzeniem szkolnej telewizji internetowej o nazwie Energoltv. W rozmowie została poruszona kwestia pomysłu utworzenia telewizji, szczegółów i planów jakie uczniowie wiążą z nowym przedsięwzięciem. Poruszona została również kwestia potencjalnych możliwości pomocy uczniom w pozyskaniu sponsorów na zakup niezbędnego sprzętu.


15.05.2010
Senator RP oraz Prezes PZKosz Roman Ludwiczuk został członkiem Zarządu FIBA Europe, uzyskując 13 wynik wśród 23 wybieranych członków. To dowód uznania dla Polskiego Związku Koszykówki za pracę na arenie międzynarodowej w ostatnich kilku latach. Organizacja EuroBasketu w 2009 roku, General Assembly rok wcześniej oraz kilku imprez młodzieżowych Mistrzostw Europy zostały tym wyborem docenione - powiedział Senator tuż po ogłoszeniu wyników.


08.05.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystości z okazji dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Uroczystości odbyły się w Centrum Kultury MBP w Głuszycy. Głównym celem uroczystości było nagrodzenie wieloletniego stażu pracy oraz podziękowanie pracownikom bibliotek za ich wkład w rozwój czytelnictwa mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. 


07.05.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na obchody Dnia Strażaka, które w tym roku zostały zorganizowane w Sali Maksymiliana Zamku Książ. Uroczystości zbiegły się w czasie z obchodzoną w czerwcu 65 rocznicą powstania Polskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Narodowego. Następnie głos zabrał Komendant Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Grzegorz Kułak. Podsumował on działania Straży Pożarnej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2009 roku. W trakcie uroczystości wręczono 27 awansów. Mianowano 4 oficerów, 1 aspiranta, 9 podoficerów i 13 strażaków. Wyróżnieni zostali strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Za wzorową pracę uhonorowano 2 mundurowych. Obchody zakończyły się poczęstunkiem przygotowanym dla przybyłych gości. 

     


03.05.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w odbywających się w Wałbrzychu, obchodach 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu ulicami Wałbrzycha do centrum miasta. Tam w kościele pod wezwaniem Aniołów Stróżów odprawiono msze św., podczas której ogłoszono Matkę Boską Bolesną Patronką Miasta. Następnie na Placu Kościelnym złożono kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Uroczystości zakończyły się przemarszem poczt sztandarowych na Plac Magistracki. 

        


28-29.04.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w 53 posiedzeniu Senatu RP. Podczas posiedzenia wprowadzono poprawki do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego. Wystąpienia Senatora dotyczyło zmian w ustawie - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senator złożył także oświadczenie do Minister Pracy i Polityki Społecznej - Jolanty Fedak, dotyczące propozycji legislacyjne, które wspierałyby i zmobilizowały gminy do działań aktywizujących osoby korzystające z pomocy społecznej


28.04.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 99 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Podczas obrad omawiano wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego, wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniającego rozporządzenie (WE) ustanawiające Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX). 


24.04.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy, na podstawie której Park Wielokulturowy Stara Kopalnia otrzyma unijne dofinansowanie. Do Wałbrzycha, z tej okazji przyjechał Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podpisanie umowy staje się szansą na pozyskanie kolejnych środków z Unii Europejskiej. Natomiast zabiegi rewitalizacyjne, które rozpoczną się już wkrótce pozwalają mieć nadzieje, że kompleks ten zmieni całkowicie swój dotychczasowy wygląd stając się centrum rekreacyjno-kulturalnym na skalę europejską. 

        


23.04.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w zorganizowanym, już po raz XII Plebiscycie Gospodarczym "Muflony 2009", który odbył się w Zamku Książ. Senator objął patronat honorowy nad Plebiscytem. Konkurs gospodarczy cieszy się coraz większą popularnością wśród lokalnych przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja wyszła swoim zasięgiem poza Wałbrzych, gdyż konkurowały ze sobą także firmy ze Świdnicy i okolic. Gala Muflonów, jak co roku, staje się także okazją do świętowania 12 Urodzin Nowych Wiadomości Wałbrzyskich - tygodnika, który jest twórcą plebiscytu. 


13.04.2010
O godz. 14:00, ku uczczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, odbędzie się uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów.


12.04.2010
Premier Donald Tusk zaapelował aby, w dniu 12 kwietnia o godz. 12.00 dwoma minutami ciszy, uczcić ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu.


08-09.04.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 52 posiedzeniu Senatu RP. Senator złożył wystąpienia do punktu szóstego porządku obrad dotyczącego zmiany ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz do punktu piętnastego, który wprowadzał zmiany do ustawy o pomocy społecznej. Senator wyraził swoje stanowisko na temat zmian w powyższych aktach prawnych i poparł proponowane nowelizacje. 


07.04.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 61. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Na posiedzeniu rozpatrywano wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą. 


25-26.03.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 51 posiedzeniu Senatu RP. Podczas obrad debatowano m.in. nad stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej. Do ostatniego z wymienionych punktów Senator złożył wystąpienie przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie. Senator złożył również oświadczenie kierowane do minister edukacji narodowej - Katarzyny Hall w sprawie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 


25.03.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 97 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Podczas obrad omawiano Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. 


23-24.03.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 59. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Na posiedzeniu rozpatrywano wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.


15.03.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z prezydentem Miasta - Piotrem Kruczkowskim. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej w Wałbrzychu. 
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał z burmistrzem Strzegomia - Lechem Markiewiczem. Burmistrz zapoznał Senatora z planami remontu Strzegomskiego Centrum Kultury (SCK), który rozpocznie się już wkrótce. Budynek ulegnie całkowitemu przeobrażeniu i zmieni swój dotychczasowy wygląd. Burmistrz wziął udział w zorganizowanym przez Senatora spotkaniu w CSK z sołtysami z powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego. Dotyczyło ono pozyskiwania przez sołtysów środków w ramach funduszu sołeckiego.


11.03.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z przybyłym do Wałbrzycha, Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim. Konferencja odbyła się w Zamku Książ a jej uczestnikami byli członkowie Platformy Obywatelskiej. Zwieńczeniem spotkania była konferencja prasowa dla lokalnych oraz ogólnopolskich mediów. Wizyta B. Komorowskiego w Wałbrzychu miała na celu zaprezentowanie jego sylwetki, przybliżenie kariery zawodowej oraz zarysowanie projektu przyszłej prezydentury. Ma to związek z trwającymi do 27 marca prawyborami. Podsumowaniem dyskusji były ostanie sondaże, z których wynika, że ma on największe szanse w wyborach prezydenckich na pokonanie kandydatów innych ugrupowań. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.bronislawkomorowski.pl

     


03.03.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 8 - Romanem Głodem spotkali się z przedstawicielami wałbrzyskich mediów oraz koordynatorami ze szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie dotyczyło organizowanego już po raz czwarty "Dnia Przedsiębiorczości", którego tegoroczna edycja przypada na dzień 10 marca 2010 roku. Akcja organizowana jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości na terenie całej Polski, a patronat nad nią objął prezydent RP. W wymiarze lokalnym w regionie wałbrzyskim patronuje jej Senator RP. Do tej pory do akcji zgłosiło się ok. 800 uczniów i ponad 30 przedsiębiorstw i instytucji z Wałbrzycha. Senator ogłosił konkurs dla uczniów na najlepsza fotorelację z wizyty w przedsiębiorstwie. Maksymalna dopuszczona ilość zdjęć do konkursu to 15. Dostarczone zdjęcia będą ocenione przez komisję konkursową. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej Dzień Przedsiębiorczości.


17-18.02.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 49 posiedzeniu Senatu RP. Podczas obrad debatowano m.in. nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do wymienionych punktów obrad, Senator złożył wystąpienia przedstawiając swoje stanowisko w każdej ze spraw. Senator złożył również dwa oświadczenia skierowane do minister edukacji narodowej - Katarzyny Hall w sprawie finansowania przedszkoli z budżetu państwa oraz do ministra finansów - Jana Vincenta-Rostowskiego w sprawie modyfikacji definicji obiektu budowlanego, co niesie za sobą obowiązek zapłaty podatku od budowli znajdujących się w opodatkowanych już budynkach.


16.02.2010

 • Od 1 lutego 2010 roku trwa akcja "Kryształy i Kamienie" zorganizowana przez wałbrzyski tygodnik 30 Minut. Plebiscyt organizowany jest w kategoriach: "Polityk najbardziej przyjazny człowiekowi", "Największy sukces polityczny w regionie", "Pierwsza dama polityki", "Najbardziej obiecujący polityk" oraz "Największe parcie na szkło", "Polityczna porażka roku".
  Senator RP Roman Ludwiczuk został nominowany w dwóch kategoriach: "Polityk najbardziej przyjazny człowiekowi" oraz "Największy sukces polityczny w regionie".
  Koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 2,44 zł brutto. Szczegóły plebiscytu znajdują się na stronie internetowej: www.krysztalyikamienie.pl 

 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 56 posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.
  Rozpatrywano też wnioski o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Za sprawą wniesionych przez Senatora poprawek zwiększono kwotę dotacji dla działań, które mają być podejmowane przez podmioty z regionu wałbrzyskiego.

 • Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w kolejnych dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Unii Europejskiej. Podczas pierwszego posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. W trakcie drugiego zapoznano członków Komisji z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie lipiec - grudzień 2009 roku (podczas Prezydencji szwedzkiej), a także o inicjatywie na rzecz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu ochrony.


15.02.2010

 • Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z posłem na Sejm RP z Dzierżoniowa - Tomaszem Smolarzem, Prezydentem Wałbrzycha Piotrem Kruczkowskim, Stanisławem Suszem z Ząbkowic Śląskich oraz radnym powiatu świdnickiego Robertem Jagłą. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji w lokalnych samorządach oraz problemów regionu wałbrzyskiego.

 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Burmistrzem Jedliny-Zdroju Leszkiem Orplem. Przedstawiciel Jedliny zapoznał Senatora z najnowszymi planami promocji miasta. Szczególnie na uwagę zasługuje projekt najdłuższego tunelu kolejowego łączące Wałbrzych z Jedliną.


10.02.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Prezydentem miasta Wałbrzycha - Piotrem Kruczkowskim spotkali się w Warszawie z:

 • Wiceministrem - Ryszardem Stachurskim oraz Podsekretarzem - Tomaszem Półgrabskim w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Podczas spotkania rozmawiano na temat największej sportowej inwestycji Wałbrzycha, a mianowicie Aqua-Zdroju. Hala, która ma powstać jako jeden z elementów kompleksu została wpisana na listę inwestycji strategicznych dla koszykówki. Prezydent poinformował przedstawicieli Ministerstwa o zaawansowaniu prac budowlanych.

 • Wicepremierem - Grzegorzem Schetyną. Rozmowy związane były z problemami z jakimi boryka się miasto Wałbrzych oraz przedstawiono strategie rozwoju miasta. 

 • Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdanem Zdrojewskim. Rozmowy dotyczyły rozwoju kultury na Dolnym Śląsku, a także wsparcia przez ministerstwo inicjatyw kulturalnych oraz wałbrzyskich placówek (Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego, Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki oraz Biblioteki pod Atlantami).

 • Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego otrzyma 90 tys. zł na wyposażenie placówki, 70 tys. zł na organizację Fanaberii Teatralnych oraz 70 tys. zł na realizację projektu "Był sobie A. Wajda". Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzyma 70 tys. zł na Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy, natomiast Biblioteka pod Atlantami 15 tys. zł na projekt "Zasłuchaj się w książce". 300 tys. zł dofinansowania otrzyma również Zespół Szkół Muzycznych.

Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 90 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Podczas obrad rozpatrywano ustawę o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Zapoznano członków Komisji z informacją na temat uprawnień parlamentów narodowych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Pojawiła się także inicjatywa zmiany Regulaminu Senatu w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony.


09.02.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Prezydentem miasta Wałbrzycha - Piotrem Kruczkowskim spotkali się w Warszawie z:

 • Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Tomaszem Siemoniakiem. Rozmowy dot. grodzkości Wałbrzycha.

 • Ministrem Infrastruktury - Cezarym Grabarczykiem. Spotkanie dotyczyło obwodnicy wałbrzyskiej. Wałbrzyszanie podziękowali ministrowi za uruchomienie działań związanych z inwestycją, czego namacalnym przykładem stało się podpisanie umowy z firmą na projekt obwodnicy. Czas realizacji tego przedsięwzięcia to ok. 13 miesięcy. Zatem przypuszczalny termin rozpoczęcia robót oscyluje ok. 2011 roku.
  Projektowana obwodnica Wałbrzycha będzie omijać miasto od strony zachodniej. Obwodnica wyposażona będzie w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Długość projektowanego odcinka wynosi 5,9 km, natomiast długość całej obwodnicy Wałbrzycha wyniesie ok. 13 km (źródło GDDKiA Wrocław).

 • Zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Tomaszem Rudnickim. Senator wraz z Prezydentem zasygnalizowali pogarszający się stan dróg w Wałbrzychu i okolicach (szczególnie w okresie zimowym). Dyskutowano również o wałbrzyskiej obwodnicy.


3-4.02.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 48 posiedzeniu Senatu. Na posiedzeniu debatowano m.in. nad: stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do wymienionych punktów obrad, Senator złożył wystąpienia przedstawiając swoje stanowisko w każdej ze spraw. Senator podczas posiedzenia złożył dwa oświadczenia skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi - Marka Sawickiego w sprawie wsparcia programem pomocowym rolników hodujących krowy w niewielkich stadach oraz ministra zdrowia - Ewy Kopacz w sprawie badań mammograficznych.


30.01.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk ufundował 6 nagród w dwóch kategoriach wiekowych dla Juniorów do 12-go i 18-go roku życia w organizowanym już po raz III Memoriale im. Mariana Pyrzyńskiego w Wałbrzychu. Turniej szachowy odbył się w Ośrodku Społeczno-Kulturowym na Podzamczu. W rywalizacji wzięło udział 27 szachistów, a na czele tabeli znalazło się dwóch zawodników z Hetmana Wałbrzych. Zwycięzcy III Memoriału Mariana Pyrzyńskiego: 1. Paweł Kowalczyk - 8,5; 2. Aleksandra Zmarzły - 7,5; 3. Robert Kacprzak -6,0. 

     


26.01.2010

 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w zorganizowanej, w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu, gali sportowej podsumowującej 2009. Na spotkanie zaproszono 50 sportowców kilkunastu dyscyplin, którzy triumfowali w ubiegłym roku na parkietach i halach wałbrzyskich szkół i nie tylko. Senator ufundował nagrody dla pięciu sportowców.
   

 • Senator RP Roman Ludwiczuk zainaugurował kolejną edycję konferencji "Bezpieczeństwo dzieci w Internecie", której tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: "Klikaj z głowa". Organizatorami konferencji są także dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 w Wałbrzychu - Roman Głód i Fundacja "Zielone Wzgórze". Do współpracy zaproszono także: portale Allegro i Nasza Klasa oraz fundację KidProtect. Wałbrzyska konferencja zapoczątkowała pilotażową akcję na całą Polskę. Spotkanie odbyło się w Teatrze Lalki i Aktora. Poprzednie dwie edycje skierowane były do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół. W tym roku organizatorzy odeszli od pierwotnego zamierzenia i postanowili, że akcja zostanie skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych. Konferencja miała na celu zapoznanie nastolatków z niebezpieczeństwami jakie czyhają na nich w Internecie. Prelegenci zaproszeni na konferencje pokazali uczestnikom jak bezpiecznie korzystać z narzędzi internetowych, chronić swoje dane osobowe, unikać lub radzić sobie z osobami, które wydadzą się podejrzane, np. pedofilami, jak nie stać się ofiarą pornografii dziecięcej.

           


25.01.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z dr Jerzym Kosmatym z Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu oraz Jerzym Rostkowskim - pasjonatem historii Dolnego Śląska, Pomorza i dawnych Prus Wschodnich. Senator otrzymał od Jerzego Rostkowskiego książkę jego autorstwa "Rozkaz - zapomnieć!". Rozmowa dotyczyła możliwości powiązania publikacji książkowych o historii Dolnego Śląska z pracą doktorską Jerzego Kosmatego. 


24.01.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w XXXI Biegu Gwarków, którym odbył się w Andrzejówce. Tegoroczna impreza, podobnie jak poprzednie, zgromadziła liczne grono amatorów białego szaleństwa z Wałbrzycha i okolic. Chętni biorący udział w wyścigu mogli zapisywać się w kilku kategoriach wiekowych na dystansach 0,5 km, 1 km, 5 km, 10 km i 20 km. Senator wystartował w kategorii VIP. 
        


23.01.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył, w odbywającym się już po raz piąty w Zamku Książ, balu charytatywnym. Organizatorem balu była Violetta Kruczkowska - żona prezydenta Wałbrzycha. Podczas balu udało się zebrać rekordowa kwotę 101 tysięcy złotych, która zostanie przekazana na rzecz wałbrzyskiego hospicjum. 
   


22.01.2010

 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Wandą Radłowską - przedstawicielką Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałbrzychu. Wanda Radłowska zwróciła się do Senatora o wsparcie w organizacji wyjazdu seniorów Związku do Londynu, na Festiwal Teatrów Tańca dla seniorów. Teatr wałbrzyskiego oddziału P.Z.E.R.I. z programem tańca współczesnego "Dawka Energii" został zaproszony na festiwal jako jedyna grupa z Polski. Teatr ten został założony w roku 2008. Liczy on 30 osób, a do Londynu jedzie 15-sto osobowa grupa, która będzie występować z profesjonalnym teatrem tańca "Company of Elders" działającym przy teatrze Sadlers Wells i innymi teatrami tańca z Londynu. Występ wałbrzyskiego teatru odbędzie się w dniu 5 marca 2010 roku. Senator podjął kroki, które mają na celu ułatwienie zorganizowania wyjazdu, zwracając się do Artura Kozłowskiego - Dyrektora Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu RP.

 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z przedstawicielami mediów lokalnych. Spotkanie dotyczyło organizacji trzeciej już edycji akcji "Bezpieczeństwo Dzieci w Sieci", której tegorocznym hasłem jest "Klikaj z głową". Pomysłodawcami imprezy są: Roman Ludwiczuk - Senator RP oraz Roman Głód - dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 w Wałbrzychu, a także Fundacja "Zielone Wzgórze". W tym roku do współpracy zaproszono: portale Allegro i Nasza Klasa oraz fundację KidProtect. Konferencja odbędzie się w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu w dniu 26.01.2010 roku. W ubiegłych latach konferencja była organizowana dla dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli informatyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku postanowiono odejść od pierwotnego zamierzania i skierowano akcję do uczniów szkół gimnazjalnych z Wałbrzycha. Konferencja ma na celu zapoznanie nastolatków z niebezpieczeństwami jakie czyhają na nich w Internecie.


13.01.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 54. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Na posiedzeniu rozpatrywano wnioski o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.


11-13.01.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył 47 posiedzeniu Senatu. Na posiedzeniu debatowano m.in. nad: stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2010, stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Do wymienionych punktów obrad, Senator złożył wystąpienia przedstawiając swoje stanowisko w każdej ze spraw. Senator podczas posiedzenia złożył dwa oświadczenia skierowane do ministra finansów - Jana Vincenta-Rostawskiego w sprawie opodatkowania znaleźnego oraz ministra zdrowia - Ewy Kopacz w sprawie sytuacji zawodowej pielęgniarek środowiskowych.


10.01.2010
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to już osiemnasty finał, którego celem było uzbieranie pieniędzy dla dzieci z chorobami onkologicznymi, a dokładniej na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia. W związku z tak szczytnym celem Senator RP Roman Ludwiczuk przekazał, jak co roku, kilka przedmiotów na licytacje. Była to m.in. piłka do koszykówki, torba i ręcznik plażowy z Mistrzostw Europy EuroBasket 2009. W Wałbrzychu uzbierano ponad 70 tys. zł pochodzących z puszek wolontariuszy, którzy od rannych godzin chodzili po ulicach naszego miasta i zbierali pieniądze oraz z licytacji. Finał odbył się na wałbrzyskim rynku i obfitował w wiele atrakcji. Odbyły się koncerty, przeprowadzono również pokaz ratownictwa, a na zakończenie tradycyjne już podczas finałów, wysłano światełko do nieba - rynek oświetliły dziesiątki fajerwerków.

      


08.01.2010
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Pawłem Kowalczykiem. Rozmowa dotyczyła wsparcia w organizowanym przez pana Kowalczyka - Memoriale Szachowym im. Mariana Pyrzyńskiego. Cieszy się on coraz większym uznaniem wśród graczy i przyciąga rzesze uczestników z Wałbrzycha i okolic. W poprzedniej edycji turnieju startowało 68 uczestników. Organizatorzy spodziewają się w tym roku ponad 100 szachistów, którzy zawalczą o nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Turniej odbędzie się 30 stycznia 2010 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu. 


ARCHIWUM WIADOMOŚCI
   » VII Kadencji Senatu RP   rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
   » VI Kadencji Senatu RP

 

   Copyright © Roman Ludwiczuk
   Wszelkie prawa zastrzeżone

statystyka

strona główna  |  do góry  |